Vilka uppgifter får arbetsgivaren registrera vid rekrytering?

Fråga:

Vilka uppgifter får arbetsgivaren registrera vid rekrytering?

Svar:

Personuppgifter i en ansökan, intervjuanteckningar och uppgifter från referenser får registreras och sparas så länge de är nödvändiga för ansökningsförfarandet. Därefter ska uppgifterna gallras. Arbetsgivaren får dock spara uppgifterna så länge sökande som inte har anställts kan vidta rättsliga åtgärder, till exempel om man inte fått jobbet och vill överklaga. Om uppgifterna ska sparas under en längre tid för framtida rekrytering krävs den sökandes samtycke.

De här reglerna förutsätter att hanteringsreglerna i personuppgiftslagen ska tillämpas på behandlingen.

För uppgifter i spärrlistor i syfte att hindra framtida anställning, se övriga frågor om rekrytering.

Tillbaka till Frågor och svarMer information

Läs mer om personuppgifter i arbetslivet