Vilka uppgifter om sina elever kan en skola publicera på sin webbplats?

Fråga:

Vilka uppgifter om sina elever kan en skola publicera på sin webbplats?

Svar:

Datainspektionen rekommenderar generellt att skola frågar eleverna eller deras föräldrar om lov innan man publicerar elevernas personuppgifter (inklusive bilder på eleverna) på sin webbplats. Det finns ingen bestämmelse i personuppgiftslagen om från vilken ålder unga personer själva kan samtycka till att uppgifterna publiceras, men Datainspektionen brukar ha 15 år som tumregel. Är barnet yngre än så bör skolan fråga barnets föräldrar.

En skola kan publicera bilder och löpande text med elevers personuppgifter så länge publiceringen inte är kränkande enligt personuppgiftslagen. Exempel på en sådan publicering kan vara text och bilder från en skolutflykt.

Skolan måste dock tänka på att det kan finnas elever med skyddade personuppgifter och att det kan få allvarliga konsekvenser att publicera personuppgifter om elever på Internet. Det är inte tillåtet att publicera en bild på ett barn med skyddade personuppgifter.

Om skolan vill publicera klasslistor, skolfotokataloger eller förteckningar över elever som är sökbara krävs alltid att eleverna och/eller deras vårdnadshavare samtyckt till det.

Tillbaka till Frågor och svar