Remissvar

Här kan du ladda ner remissvar som Datainspektionen publicerat i år. Remissvar från de senaste åren hittar du i menyn till vänster.

Vad menas med remissvar?

En remiss är en hänvisning av ett ärende till myndigheter eller organisationer, så kallade remissinstanser, för yttrande innan beslut fattas. Remissinstansernas svar kallas för remissvar. Varje år lämnar Datainspektionen drygt hundra remissvar på lagförslag, utredningar, propositioner, etc.

Externa länkar

Lagstiftningsprocessen

På www.regeringen.se kan du läsa mer om lagstiftningsprocessen, från initiativ till beslut, och om alla dokument som produceras i lagkedjan.