meny

Brottsdatalagen

Personuppgifter inom brottsbekämpning styrs av särskilda lagar

Dataskyddsförordningen gäller inte för alla sektorer i samhället. Vissa myndigheter har som uppgift att bekämpa brott, och för sådan personuppgiftsbehandling kommer det att finnas en särskild lag, brottsdatalagen. Dessutom kommer det att finnas speciallagar för olika brottsbekämpande myndigheter, precis som i dag. Brottsdatalagen började gälla 1 augusti 2018, och de nya speciallagarna för de olika myndigheterna troligen först efter årsskiftet 2018/19.

Läs brottsdatalagen i sin helhet
Läs brottsdataförordningen i sin helhet