meny

Förebyggande och korrigerande befogenheter

Datainspektionen har tagit fram interna riktlinjer för förebyggande och korrigerande befogenheter samt administrativa sanktionsavgifter enligt brottsdatalagen. De har till syfte att säkerställa att en enhetlig och likvärdig bedömning sker avseende Datainspektionens befogenheter.

Datainspektionens interna riktlinjer om förebyggande och korrigerande befogenheter