meny

Dataskyddsombud

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. På dessa sidor får du veta mer om dataskyddsombud.

Anmäl till Datainspektionen när ni utsett ett dataskyddsombud

Ni som ska ha ett dataskyddsombud i era organisationer ska skicka in kontaktuppgifterna till dataskyddsombudet till Datainspektionen.

Blankett: Kontaktuppgifter till dataskyddsombud
På denna pdf-blankett anmäler du kontaktuppgifter till en person som är dataskyddsombud för din organisation. Fyll i blanketten och skicka med e-post till dataskyddsombud@datainspektionen.se eller med brev till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Se instruktioner i blanketten.

Datainspektionen arbetar med att ta fram en e-tjänst för att anmäla dataskyddsombud. Tills vidare används ovanstående blankett.

Dataskyddsombud

Informera andra

Informera alla som arbetar i eller för er organisation och alla som ni har registrerade personuppgifter om. De behöver följande uppgifter om dataskyddsombudet:

  • namn
  • kontaktuppgifter
  • arbetsuppgifter i rollen som dataskyddsombud.

Vad hände med personuppgiftsombuden?

Har ni tidigare haft ett personuppgiftsombud? Den som tidigare var personuppgiftsombud blir inte automatiskt dataskyddsombud. Ni måste anmäla kontaktuppgifter till dataskyddsombudet här på Datainspektionens webbplats.

Det gamla registret med personuppgiftsombud är avvecklat.

Mer information

Riktlinjer om dataskyddsombud
Läs EDPB:s riktlinjer om dataskyddsombud. Innehåller även frågor och svar.

Rättsinformation

Artikel 37: utnämning av dataskyddsombud
Artikel 38: dataskyddsombudets ställning
Artikel 39: dataskyddsombudets uppgifter
Skäl 97

Konferensen

Konferens – Ett år med dataskyddsreformen

Anmäl dig till vårens konferenser om erfarenheterna efter ett år med dataskyddsreformen. Datainspektionen ger en fördjupad bild av aktuella integritetsskyddsfrågor. Vi utlovar såväl nationell som internationell utblick, paneldebatt samt senaste nytt inom aktuella frågor.

Ett år med dataskyddsreformen – Stockholm 21 maj
Ett år med dataskyddsreformen – Malmö 23 maj
Ett år med dataskyddsreformen – Göteborg 28 maj