meny

Dataskyddsombud

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. På dessa sidor får du veta mer om dataskyddsombud.

Anmäl till Datainspektionen när ni utsett ett dataskyddsombud

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska skickas till Datainspektionen. Här läser du mer om hur du gör.

Mer information

Riktlinjer om dataskyddsombud
Läs EDPB:s riktlinjer om dataskyddsombud. Innehåller även frågor och svar.

Rättsinformation
Artikel 37: utnämning av dataskyddsombud
Artikel 38: dataskyddsombudets ställning
Artikel 39: dataskyddsombudets uppgifter
Skäl 97