meny

Anmäl och informera om att ni har ett dataskyddsombud

Anmäl till Datainspektionen

Ni som ska ha ett dataskyddsombud i era organisationer ska skicka in kontaktuppgifterna till dataskyddsombudet till Datainspektionen.

Blankett: Kontaktuppgifter till dataskyddsombud
På denna pdf-blankett anmäler du kontaktuppgifter till en person som är dataskyddsombud för din organisation. Fyll i blanketten och skicka med e-post till dataskyddsombud@datainspektionen.se eller med brev till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Se instruktioner i blanketten.

Datainspektionen arbetar med att ta fram en e-tjänst för att anmäla dataskyddsombud. Tills vidare används ovanstående blankett.

Informera andra

Informera alla som arbetar i eller för er organisation och alla som ni har registrerade personuppgifter om. De behöver följande uppgifter om dataskyddsombudet:

  • namn
  • kontaktuppgifter
  • arbetsuppgifter i rollen som dataskyddsombud.

Blir personuppgiftsombudet automatiskt dataskyddsombud efter 25 maj 2018?

Nej, den som i dag är personuppgiftsombud blir inte automatiskt dataskyddsombud den 25 maj 2018. Ni måste skicka in kontaktuppgifter till dataskyddsombudet här på Datainspektionens webbplats.

Det nuvarande registret med personuppgiftsombud kommer vi att avveckla.