meny

Anmäl och informera om att ni har ett dataskyddsombud

Ni som ska ha ett dataskyddsombud i era organisationer ska skicka in kontaktuppgifterna till dataskyddsombudet till Datainspektionen.

Blankett: Kontaktuppgifter till dataskyddsombud
På denna pdf-blankett anmäler du kontaktuppgifter till en person som är dataskyddsombud för din organisation. Fyll i blanketten och skicka med e-post till dataskyddsombud@datainspektionen.se eller med brev till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Se instruktioner i blanketten.

Datainspektionen arbetar med att ta fram en e-tjänst för att anmäla dataskyddsombud. Tills vidare används ovanstående blankett.

Informera andra

Informera alla som arbetar i eller för er organisation och alla som ni har registrerade personuppgifter om. De behöver följande uppgifter om dataskyddsombudet:

  • namn
  • kontaktuppgifter
  • arbetsuppgifter i rollen som dataskyddsombud.

Vad hände med personuppgiftsombuden?

Har ni tidigare haft ett personuppgiftsombud? Den som tidigare var personuppgiftsombud blir inte automatiskt dataskyddsombud. Ni måste anmäla kontaktuppgifter till dataskyddsombudet här på Datainspektionens webbplats.

Det gamla registret med personuppgiftsombud är avvecklat.