meny

Checklista: Lever ni upp till de grundläggande principerna?

  • Bestäm ändamålet: Varför ska ni behandla personuppgifter? Vad är ert syfte?

  • Hitta en rättslig grund: Vilken rättslig grund i dataskyddsförordningen stödjer ni er på när ni behandlar personuppgifter?

  • Informera de registrerade: Är informationen lätt att hitta och är den lätt att förstå för de registrerade?

  • Ha rätt uppgifter: Behandlar ni bara de personuppgifter som ni behöver för ändamålet? Har ni för mycket personuppgifter?

  • Skydda personuppgifterna: Har ni vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder? Har ni gjort en risk- och sårbarhetsanalys?

  • Radera uppgifter: Har ni rutiner för att radera personuppgifter när de inte längre behövs för ändamålet?

  • Visa att ni gör rätt: Har ni dokumenterat er personuppgiftsbehandling, inklusive beslut och överväganden? Har ni skapat interna riktlinjer för dataskydd och hantering av personuppgifter?