meny

Personuppgifter som rör lagöverträdelser

Uppgifter som rör lagöverträdelser är inte känsliga personuppgifter i dataskyddsförordningens mening, men de har också ett starkt skydd.

Vad menas med uppgifter om lagöverträdelser?

Personuppgifter om lagöverträdelser är uppgifter som rör att någon har

  • begått ett brott
  • blivit fälld i domstol i ett brottmål
  • blivit föremål för så kallade straffprocessuella tvångsmedel, till exempel häktning, reseförbud eller beslag.

Huvudregel: bara myndigheter får behandla personuppgifter om lagöverträdelser

Om ni är en myndighet får ni behandla personuppgifter om lagöverträdelser. Det förutsätter förstås att behandlingen följer övriga regler i dataskyddsförordningen.

Om ni inte är en myndighet krävs det stöd i unionsrätt eller nationell rätt för att ni ska få behandla uppgifter om lagöverträdelser. Datainspektionen får besluta att andra än myndigheter får behandla personuppgifter om lagöverträdelser. Läs mer i Datainspektionens föreskrift om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser (DIFS 2018:2).

Datainspektionens föreskrift 2018:2

Samtycke är inte tillåtet

Uppgifter om lagöverträdelser är inte en känslig personuppgift i dataskyddsförordningens mening. Därför är det inte tillåtet att behandla uppgifter om lagöverträdelser med stöd av ett samtycke från den registrerade.