meny

Förhandssamråd

Kontakta Datainspektionen om ni inte kan begränsa risken

I konsekvensbedömningen ska ni tydligt dokumentera vad ni ska göra för att garantera säkerheten i personuppgiftsbehandlingen. Om ni ändå anser att det finns hög risk med personuppgiftsbehandlingen ska ni samråda med Datainspektionen innan ni får påbörja behandlingen. Det kan till exempel vara att riskerna inte kan begränsas tillräckligt genom åtgärder som är rimliga med tanke på tillgänglig teknik och kostnader.

Om Datainspektionen bedömer att personuppgiftsbehandlingen strider mot förordningen får ni råd om hur ni ska gå vidare. Datainspektionen har även möjlighet att till exempel förbjuda en behandling som strider mot förordningen.

Förbered er innan ni begär förhandssamråd

Innan ni begär förhandsråd ska ni ha gjort en gedigen konsekvensbedömning som är väl dokumenterad. Ni ska också kunna redogöra för vilka risker som kvarstår och varför ni inte kunnat åtgärda dem. Dokumentationen av konsekvensbedömningen ska bifogas i er begäran om förhandssamråd.

Begära förhandssamråd

Blankett FörhandssamrådBlankett: Begära förhandssamråd
På denna pdf-blankett begär du förhandssamråd. Fyll i blanketten och skicka med e-post till datainspektionen@datainspektionen.se eller med brev till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Se instruktioner i blanketten.

Datainspektionen arbetar med att ta fram en e-tjänst för att begära förhandssamråd. Tills vidare används ovanstående blankett.

Information som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen

Om er organisation bedömer att er begäran om förhandssamråd innehåller information som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen ska denna inte skickas in till Datainspektionen via formuläret på vår webbplats. Istället ska begäran eller ansökan skickas till Datainspektionen med rekommenderat brev, genom personlig leverans eller via motsvarande kontaktsätt.

Med säkerhetsskyddslagstiftningen menas säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).