meny

Hur vet vi om ett tredje land har adekvat skyddsnivå?

EU-kommissionen kan fatta beslut om att ett land har en tillräckligt hög skyddsnivå och ni får då föra över personuppgifter dit utan något särskilt tillstånd. I dataskyddsförordningen kallas det för adekvat skyddsnivå. Det kan även gälla ett visst territorium, en internationell organisation eller en eller flera sektorer i ett tredje land.

När EU-kommissionen fattar beslut om adekvat skyddsnivå tittar de bland annat på landets lagar och internationella åtaganden, vilka möjligheter den registrerade har att få rättslig prövning och om landet respekterar de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. EU-kommissionen kontrollerar också att det finns oberoende tillsynsmyndigheter som ansvarar för att dataskyddsreglerna följs och som kan hjälpa de registrerade.

Obs! Till skillnad från i personuppgiftslagen finns det inte längre utrymme för den personuppgiftsansvarige att själv avgöra om det finns en adekvat skyddsnivå eller inte. Det är bara EU-kommissionen som kan fatta ett sådant beslut.

Länder med adekvat skyddsnivå

EU-kommissionen har fattat beslut om att skyddsnivån i dessa länder är adekvat, det vill säga tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen:

 • Andorra
 • Argentina
 • Bailiwick of Guernsey
 • Färöarna
 • Isle of Man
 • Israel
 • Japan
 • Jersey
 • Nya Zeeland
 • Schweiz
 • Uruguay

Dessutom har EU-kommissionen bedömt att skyddsnivån är adekvat på vissa områden eller under särskilda villkor i följande länder:

 • Kanada, om deras lagstiftning för skydd av personuppgifter i privat sektor är tillämplig på mottagarens personuppgiftsbehandling.
 • USA, om mottagaren har anslutit sig till så kallade Privacy Shield.

I USA kan Privacy Shield användas för att garantera skyddsnivån

Privacy Shield är en mekanism för självcertifiering som finns i USA. Det innebär att företag i USA kan anmäla sig till det amerikanska handelsdepartementet (Department of Commerce) och meddela att de uppfyller de krav som ställs i Privacy Shield. Enligt ett beslut från EU-kommissionen är det tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att överföra personuppgifter till mottagare som har anslutit sig till Privacy Shield.

En begäran under US CLOUD Act om utlämnade av personuppgifter

EDPB och EDPS har i ett svar till EU-parlamentet analyserat vilka möjligheter en personuppgiftsansvarig har att följa en begäran om utlämnande av personuppgifter till amerikansk, brottsbekämpande myndighet under US CLOUD Act. Eftersom GDPR ställer särskilda krav på adekvat skyddsnivå vid överföring till tredje land, Privacy Shield endast omfattar den privata sektorn och US CLOUD Act är en ensidigt stiftad nationell lag i USA ser EDPB mycket begränsade möjligheter för en personuppgiftsansvarig i EU att följa en direktbegäran från amerikansk myndighet.

Läs hela analysen (på engelska) här