meny

Kreditupplysningslagen

Kreditupplysningslagen ska i första hand skydda de registrerades personliga integritet, men lagen ska också bidra till en effektiv kreditupplysning.

Kreditupplysningsföretag samlar in uppgifter om enskilda personers ekonomiska och personliga förhållanden samt om företags ekonomiska förhållanden. Alla personer över 15 år finns registrerade hos de största kreditupplysningsföretagen.

Kreditupplysningslagen ska i första hand skydda de registrerades personliga integritet, men lagen ska också bidra till en effektiv kreditupplysning. Uppgifter om privatpersoner får bara lämnas ut om det finns legitimt behov, till exempel vid kreditprövning, och personen ska få en kopia på informationen för att kunna kontrollera att den är korrekt.

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska normalt ha tillstånd från Datainspektionen. Vi kontrollerar att verksamheten sköts på ett korrekt sätt. Ett företag som missköter sig kan bli skadeståndsskyldigt och den ansvarige kan dömas till böter eller fängelse. Du kan se vilka som har tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet under Gällande tillstånd.

Från och med den 25 maj 2018 ska dataskyddsförordningen (GDPR) tillämpas för behandling av personuppgifter och kommer därmed att ersätta personuppgiftslagen (PuL). Det kommer att finnas kompletterande svensk lagstiftning på olika områden, även kreditupplysningsverksamhet. Regeringen har lämnat ett förslag som ska anpassa kreditupplysningslagen till dataskyddsförordningen i fråga om vilka krav som ställs vid behandling av personuppgifter och vilken information som ska lämnas till den registrerade.

Förslaget avviker inte i någon större del från vad som gäller i dag. Liksom idag kommer kreditupplysningsföretag ha stöd i lag för att behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke i sin kreditupplysningsverksamhet. Personuppgifterna får liksom tidigare inte sparas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Uppgifter om fysiska personers betalningsförsummelser ska även fortsättningsvis gallras efter tre år. Rätten för en fysisk person att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne kommer i fortsättningen att regleras i dataskyddsförordningen.

För att bedriva kreditupplysningsverksamhet behövs normalt Datainspektionens tillstånd. På den här sidan hittar du alla innehavare av kreditupplysningstillstånd som har utfärdats av Datainspektionen. Listan uppdateras kontinuerligt.

Informationen presenteras alfabetiskt i följande ordning:

1. Företagets namn
2. Organisationsnummer (inte angivet när det handlar om enskild firma)
3. Ort
4. Diarienummer

Rikstäckande kreditupplysningsföretag

Med rikstäckande personnummer. Med detta menas att kreditupplysningsföretaget har samtliga svenskar som är över 15 år i sitt register – oavsett om man har betalningsanmärkningar eller inte.

Alektum Risk Management AB (Tidigare Decidas Info AB)
556721-3714
Göteborg
123-2007

Bisnode Dun & Bradstreet Sverige AB
556022-4692
Solna
3139-1995

Bisnode Kredit AB
556485-5582
Solna
302-1999

CreditSafe i Sverige AB
556514-4408
Göteborg
5161-1997

Krafman AB
556274-9894
Domsten
968-2016

Safenode AB
556623-9355
Stockholm
1278-2016

Sergel Kredittjänster AB
556264-8310
Stockholm
2372-2000

Syna AB
556049-7314
Malmö
2391-1999

UC AB
556137-5113
Stockholm
1090-1997

Yellow-Belly Decision Systems AB
556912-4885
Stockholm
1782-2013

Övriga kreditupplysningsföretag

Atradius filial Sverige
516402-6113
Stockholm
371-2010

Biluthyrarna Sverige
802015-0333
Stockholm
4020-1997

Colligent Inkasso AB (hette tidigare Collector Finans & Law AB)
556527-5418
Göteborg
2962-1998

DoubleCheck AB
556753-4978
Danderyd
989-2009

Euler Hermes Sverige filial
516407-6233
Stockholm
18-2012

Neufeld, Robert med firma Neufeld's Creditinformation

Hägersten
157-2004

Trejo information AB

556777-0705
Stockholm
00594-2009