meny

Övriga lagar

Svensk lagstiftning anpassas till dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen både medger och förutsätter att Sverige antar eller anpassar befintliga nationella regler som gäller personuppgiftsbehandling. För närvarande pågår ett intensivt lagstiftningsarbete i frågor som rör dataskydd och personlig integritet med anledning av dataskyddsförordningen och det dataskyddsdirektiv som gäller för brottsbekämpande myndigheter. Ett flertal utredningar arbetar med att se över vilken nationell reglering som bör finnas. Företrädare för Datainspektionen deltar som experter i flera av dessa utredningar.

Dataskyddslagen
SFS 2018:218 – Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

SFS 2018:219 – Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

På regeringens webbplats kan du läsa mer om utredningar och lagförslag:

Lagförslag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning