meny

Övriga lagar

Svensk lagstiftning anpassas till dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR) både medger och förutsätter att Sverige antar eller anpassar befintliga nationella regler som gäller personuppgiftsbehandling. 

På regeringens webbplats kan du läsa mer om utredningar och lagförslag: