meny

Personuppgiftslagen

Efter den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen ersatts med dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har haft till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Personuppgiftslagen byggde på gemensamma regler som beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså haft liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen.

Nu har personuppgiftslagen ersatts med dataskyddsförordningen (GDPR). Därför finns det inte längre särskilt mycket information på denna webbplats om personuppgiftslagen. Vi arbetar med att uppdatera den tidigare informationen utifrån dataskyddsförordningen och webbplatsen uppdateras löpande med nytt material.

Lär dig mer om dataskyddsförordningen