meny

Personuppgiftslagen

Efter den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen ersatts med dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har haft till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Personuppgiftslagen byggde på gemensamma regler som beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså haft liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen.

Nu har personuppgiftslagen ersatts med dataskyddsförordningen (GDPR). Därför finns det inte längre särskilt mycket information på denna webbplats om personuppgiftslagen. Vi arbetar med att uppdatera den tidigare informationen utifrån dataskyddsförordningen och webbplatsen uppdateras löpande med nytt material.

Lär dig mer om dataskyddsförordningen

Tidigare vägledande broschyrer

Nedan finner du informationsbroschyrer som Datainspektionen tagit fram när personuppgiftslagen (PUL) var gällande. Personuppgifter i arbetslivet är den huvudsakliga broschyren som går igenom olika aspekter av behandling av anställdas personuppgifter och den tunnare broschyren Positioneringsteknik i arbetslivet fokuserar på på hur arbetsgivare får använda de personuppgifter som genereras av GPS-teknik.

Sedan den 25 maj 2018 har PUL ersatts av dataskyddsförordningen (GDPR) och broschyrerna är därför stämplade som ej gällande då det inte kan uteslutas att Datainspektionen nu kan komma att göra andra bedömningar. Informationen i broschyrerna kan dock fortfarande ge bra vägledning i vissa delar.

Du kan ladda ner broschyrerna nedan.

Broschyr - personuppgifter i arbetslivet
Broschyr - positioneringsteknik i arbetslivet