Lagar och regler

Personuppgiftslagen, kameraövervakningslagen, kreditupplysningslagen, inkassolagen och patientdatalagen har kommit till för att skydda den enskilde medborgarens personliga integritet. Datainspektionen är den myndighet som ser till att dessa lagar efterlevs. På de här sidorna kan du läsa mer om vad som gäller, hur man följer lagarna på bästa sätt och vilka rättigheter du har när det gäller din personliga integritet.

EU:s dataskyddsreform

EU:s dataskyddsreform

Här får du veta mer om EU:s dataskyddsreform och vad de nya reglerna innebär för dig.

Inkassolagen

Inkassoåtgärder är krav mot den som är skyldig pengar för att få denne att betala sin skuld.

Patientdatalagen

Patientdatalagen reglerar hur man får behandla personuppgifter inom hälso- och sjukvården, till exempel i sjukjournaler, och hur patienten har rätt att spärra uppgifter.

Temasidor

På våra temasidor hittar du information om hur personuppgiftslagen fungerar på olika områden.

Temasidor

Övrig lagstiftning
Personuppgiftslagen, kameraövervakningslagen, kreditupplysningslagen och inkassolagen kompletteras med personuppgiftsförordningen, kameraövervakningsförordningen, kreditupplysningsförordningen och inkassoförordningen, som samtliga är föreskrifter från regeringen. Dessutom utarbetar Datainspektionen egna författningar med generella föreskrifter på området. Integritetsskyddet berörs även i andra lagar och dessa kan du också läsa mer om under Övriga lagar i vänsterspalten.

Lagar och regler

Aktuella frågor

Dataskyddsförordningen
Här får du veta mer om den nya dataskyddsförordningen som kommer att ersätta personuppgiftslagen i maj 2018.
Läs mer om dataskyddsförordningen

Förberedelser för personuppgiftsansvariga

Datainspektionen har tagit fram en vägledning för personuppgiftsansvariga hur man bäst förbereder sig inför den nya dataskyddsförordningen.

Läs vägledningen Förberedelser för personuppgiftsansvariga

Mer information

Molntjänster

Vad måste man tänka på när man använder molntjänster? Här får du svar.

Kränkt.se

Har du blivit oschysst behandlad på internet? På www.kränkt.se får du råd om vad du kan göra för att lösa problemet.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Vem är personuppgiftsbiträde och med vem måste man egentligen skriva ett biträdesavtal? Vi reder ut begreppen.

Remissvar

Varje år lämnar Datainspektionen synpunkter på lagförslag, utredningar, propositioner, etc. Här kan du ladda ner en del av dessa remissvar.