Förhandskontroll

Innan vissa särskilt integritetskänsliga behandlingar av personuppgifter får påbörjas ska de anmälas till Datainspektionen för en förhandskontroll. Det innebär att Datainspektionen gör en bedömning av om den planerade behandlingen är förenlig med lagstiftningen.

Anmälan om en förhandskontroll ska göras vid behandling av:

Vissa behandlingar hos Skatteverket

Skatteverkets behandling av personuppgifter i samband med brottsutredningar ska i vissa fall anmälas för förhandskontroll (2 § förordningen 1999:105 om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar).

Blankett för anmälan om förhandskontroll för skattemyndigheten

En förhandskontroll innebär att Datainspektionen gör en bedömning av om den planerade behandlingen är förenlig med lagstiftningen. Anmälan ska göras senast tre veckor innan behandlingen är tänkt att börja. Anmälan behöver inte göras om det i lag eller förordning finns särskilda föreskrifter.

Förhandskontroll för forskning upphörde 1 mars 2013
Skyldigheten att anmäla om personuppgifter om genetiska anlag som har framkommit efter genetisk undersökning behandlas upphörde 1 mars 2013.

Personuppgiftslagen