Skolor

Den 25 maj 2018 ersättas personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR). På en annan plats på Datainspektionens webbplats får du veta mer om vad den nya lagstiftningen innebär:
Läs mer om dataskyddsförordningen

På dessa sidor finns värdefull information om hur skolor bör hantera personuppgifter och vilka bedömningar som ska göras hos skolor som överväger att införa kameraövervakning.

Checklista för hantering av personuppgifter i skolor

EleverDatainspektionen har tagit fram en checklista som kort sammanfattar några av de viktigaste punkterna som skolor måste tänka på när de behandlar personuppgifter.

Checklista för kameraövervakning i skolor

KameraDatainspektionen har tagit fram en checklista som ska göra det enklare för skolor att avgöra om kameraövervakningen strider mot personuppgiftslagen.

Checklista för skyddade personuppgifter i skolor

En checklista till hjälp för den personuppgiftsansvarige som måste hantera skyddade personuppgifter i sin skola.

Molntjänster i skolan

Här beskriver vi vilka regler som skolansvariga måste rätta sig efter då de ska införa molntjänster.

Pressmeddelanden om skolor

Externa länkar

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet kan företräda barn och elever som varit utsatta för kränkningar i skolan.

Skolverket

Läs mer om personuppgiftslagens tillämpning i skolan.

Erik Janzon. Foto: Skolverket

Datainspektionens skolkonferens

Läs ett referat från Datainspektionens skolkonferens den 2012. Skolverkets webbplats.