Vägledning för integritetsanalys

En vägledning från Datainspektionen för att bedöma integritetsriskerna med ny eller ändrad lagstiftning

Vägledning för integritetsanalysSyftet med denna vägledning är att underlätta arbetet med att analysera konsekvenserna för den personliga integriteten vid personuppgiftsbehandling (integritetsanalys) när förslag till nya lagar och andra föreskrifter tas fram. Bakgrunden är att många lagförslag idag saknar eller inte har ett tillräckligt underlag för att Datainspektionen ska kunna ta ställning till integritetsriskerna med lagförslagen.

Vägledning för integritetsanalys

EU:s dataskyddsreform

Här får du veta mer om EU:s dataskyddsreform och när de nya reglerna kan komma att införas i svensk lagstiftning.

Läs mer om dataskyddsreformen