meny

Akademiska sjukhuset åtgärdar brister

Datainspektionen konstaterar att de brister som myndigheten upptäckte vid Akademiska sjukhuset i Uppsala nu har åtgärdats eller är på väg att åtgärdas.

I april i år riktade Datainspektionen kritik mot brister i Akademiska sjukhusets IT-system som gjorde det omöjligt att kontrollera om läkare missbrukar sin möjlighet att läsa patientjournaler.

Datainspektionen förelade då landstinget i Uppsala att lämna in en skriftlig plan över vilka åtgärder som ska vidtas för att införa effektiva åtkomstkontroller i journalsystemet och hur bristerna i styrningen av användarnas behörighet ska åtgärdas.

Landstinget i Uppsala har återkommit med den begärda redovisningen. Landstinget genomför nu en behovs- och riskanalys av den kritiserade journalfunktionen. Sättet som man delar ut behörighet att komma åt journalsystemet håller på att ses över. Läkarstuderande får inte längre se vyn "läkaranteckningar" i journalsystemet. Leverantören av journalsystemet har ändrat det så att loggningen av vem som öppnat en viss anteckning verkligen fungerar.

Datainspektionen ställer sig positiv till landstingets åtgärdsplan.

- De åtgärder som landstinget har redovisat i sin redogörelse och som kommer att genomföras, visar att landstinget prioriterar patienternas integritet och rättigheter, säger Maria Bergdahl, jurist på Datainspektionen.

Läs Datainspektionens beslut (pdf-format)

För mer information kontakta
Jurist Maria Bergdahl, tfn 08-657 61 36
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80