meny

Fel av Åklagarmyndigheten hänga ut SOS-sköterska

Åklagarmyndigheten gjorde fel som på sin webbplats publicerade namn, personnummer och adress till den SOS-sköterska som misstänktes för vållande till annans död. Det konstaterar Datainspektionen i sin granskning.

I juli 2011 åtalades en sjuksköterska, som varit anställd på SOS Alarm, för vållande till annans död, då han inte skickade ambulans när en ung man bad om hjälp. När sköterskan i slutet av november frias, publicerar Åklagarmyndigheten mannens namn, personnummer och adress på sin webbplats. Kort därefter tog Åklagarmyndigheten dock bort uppgifterna.

Datainspektionen har granskat Åklagarmyndigheten och konstaterar att publiceringen av domen med sjuksköterskans personuppgifter var kränkande, och därmed otillåten, enligt personuppgiftslagen.

Om man publicerar personuppgifter med ett journalistiskt syfte för att informera eller debattera samhällsfrågor, finns ett undantag som gör att stora delar av personuppgiftslagen inte gäller. Datainspektionen anser dock att det inte kan vara fråga om något journalistiskt ändamål i det här fallet eftersom det är en myndighet som publicerat uppgifterna.

- Undantaget i personuppgiftslagen är till för att skydda enskildas rätt till yttrande- och åsiktsfrihet, inte för att myndigheter ska få större frihet att publicera personuppgifter, säger Datainspektionens ställföreträdande generaldirektör Hans-Olof Lindblom.

Datainspektionen konstaterar att Åklagarmyndigheten har rutiner för hur personuppgifter ska hanteras vid publicering av domar på sin webbplats, men att personalen i ett stressat läge inte följt dessa rutiner.

- Uppgifterna är borttagna och nu förutsätter vi att Åklagarmyndigheten i framtiden följer sina egna rutiner, säger Hans-Olof Lindblom.

Läs Datainspektionens beslut i pdf-format

För mer information kontakta:
Ställföreträdande generaldirektör Hans-Olof Lindblom, tfn 08-657 61 51
Jurist Katarina Tullstedt, tfn 08-657 61 54
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80