meny

Fel av bilfirma att hänga ut bråkiga kunder

Att på Internet publicera namn på personer som anmält företag till Allmänna reklamationsnämnden är inte förenligt med personuppgiftslagen. Det gäller även om det rör sig om allmänna handlingar.

Datainspektionen har efter ett klagomål granskat publiceringen av personuppgifter på en bilfirmas webbplats. Publiceringen omfattade kunder som förlorat tvister mot firman i Allmänna reklamationsnämnden. Förutom nämndens avgörande publicerades personernas namn och adress tillsammans med en kort formulering.

Efter tillsyn har nu Datainspektionen konstaterat att ett av syftena med publiceringen har varit att "hänga ut" de personer som klagat på bilfirmans tjänster och på så sätt misskreditera dessa. Publiceringen är därför kränkande mot de personer som nämns och strider mot personuppgiftslagen. Att besluten från Allmänna reklamationsnämnden är allmänna handlingar hos myndigheten innebär inte att det är fritt fram att sprida dem vidare. Vid publicering på Internet av allmänna handlingar som innehåller personuppgifter måste bestämmelserna i personuppgiftslagen följas.

Webbplatsen är nu stängd och ärendet har därför avslutats.

Läs Datainspektionens beslut

För mer information kontakta:
Jurist Jonas Agnvall, tfn 08-657 61 07
Informatör Fredrik Karlsson, tfn 08-657 61 21