meny

Fel av Hemköp använda dold kameraövervakning

Hemköp i Östersund gjorde fel som använde dold kamera för att övervaka sin personal. Den typen av brottsutredande kameraövervakning får enbart göras av polisen.

Datainspektionen har tagit emot klagomål som gör gällande att Hemköp i Östersund har övervakat sina anställda och anställda på företaget Jämtbagarn med dold kamera.

Hemköp uppger till Datainspektionen att man under lång tid haft problem med svinn och att man därför i augusti förra året installerade en dold övervakningskamera i det lunchrum som är gemensamt för de två företagens personal.

Datainspektionen konstaterar i sin utredning att Hemköps övervakning varit olaglig. Kameraövervakning får bara användas om de som övervakas har blivit informerade. Övervakningskameror får normalt bara sättas upp för att förebygga brott. Ett undantag är polisen och andra brottsutredande myndigheter som får använda dold kameraövervakning men då endast om det är av synnerlig vikt för utredningen och gäller allvarlig brottslighet.

- Företag får inte agera egna brottsutredare genom att använda övervakningskameror på det här sättet, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

Läs Datainspektionens beslut i pdf-format

För mer information kontakta
Generaldirektör Göran Gräslund, tfn 08-657 61 57
Tillsynschef Britt Marie Wester, tfn 08-657 61 20
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80