meny

Högsta förvaltningsdomstolen gav Datainspektionen rätt

Datainspektionens beslut från 2007 mot Försäkringskassan om sms-tjänsten för anmälan av tillfällig föräldrapenning överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen har nu givit Datainspektionen rätt och beslutet står fast.

Datainspektionen beslutade den 20 december 2007 att förelägga Försäkringskassan att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys av sin sms-tjänst för anmälan av tillfällig föräldrapenning. Beslutet omfattade även den så kallade Infratjänsten som används vid arbetsgivares anmälan av anställdas sjukdomsfall. Försäkringskassan skulle också underrätta Datainspektionen om resultatet av analyserna och vilka slutsatser som de skulle dra av dessa.

Försäkringskassan överklagade beslutet, först till Länsrätten och Kammarrätten i Stockholm och sedan till Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen har nu avslagit överklagandet och givit Datainspektionen rätt. Beslutet mot Försäkringskassan står därmed fast.

– Det som är viktigt med den här domen är att Högsta förvaltningsdomstolen visar att ansvaret för att skydda personuppgifter i e-tjänster faller på den som ställer e-tjänsten till förfogande, i det här fallet Försäkringskassan, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund i en kommentar.

Läs Högsta förvaltningsdomtolens beslut
Läs Datainspektionens beslut från 2007

För mer information kontakta
Generaldirektör Göran Gräslund, tfn 08-657 61 57
IT-säkerhetsspecialist Magnus Bergström, tfn 08-657 61 30
Informatör Fredrik Karlsson, tfn 08-657 61 21