meny

Polisen brister i sin underrättelseverksamhet

Datainspektionen har granskat polismyndigheterna i Jämtland och Västmanland och konstaterar återigen att det finns brister i hur personuppgifter hanteras i polisens kriminalunderrättelseverksamhet.

Datainspektionen har granskat polismyndigheterna i Jämtland och Västmanland. Framför allt har granskningen fokuserat på hur personuppgifter hanteras i polisens kriminalunderrättelseverksamhet. Undersökningen visar på en rad brister hos de båda polismyndigheterna. Bland bristerna finns: registrering av personer som inte har koppling till allvarlig brottslig verksamhet, bristande gallring av uppgifter som enligt lag ska tas bort och att uppgifter om personer som inte är misstänkta för brott inte märks upp i registren på ett tydligt sätt.

- Det är oroande att vi återigen hittat brister i hur polisen hanterar personuppgifter i den integritetskänsliga kriminalunderrättelseverksamheten. Att samma fel påträffas hos flera olika polismyndigheter tyder på att det kan finnas ett metodfel hos polisen, säger Nicklas Hjertonsson som lett Datainspektionens granskning.

Datainspektionen förelägger de två polismyndigheterna att åtgärda bristerna senast den 15 februari nästa år.

Läs Datainspektionens beslut mot polismyndigheten i Jämtland

Läs Datainspektionens beslut mot polismyndigheten i Västmanland

För mer information kontakta
Jurist Nicklas Hjertonsson, tfn 08-657 61 41
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80