meny

Kritik mot Försvarets kompetens- och rekryteringsdatabaser

Datainspektionen riktar nu kritik mot hur Försvaret registrerar uppgifter om anställda och jobbsökande.

Datainspektionen har granskat hur Försvarsmakten hanterar personuppgifter om anställda i en kompetensdatabas och om jobbsökande i en rekryteringsdatabas. Granskningen visar att Försvaret i de två databaserna sparar uppgifter om anställda och jobbsökande även när uppgifterna inte längre behövs. Datainspektionen anser att uppgifterna förvisso kan sparas för arkivändamål, men då i en separat arkivlösning som begränsar åtkomstmöjligheterna.

- För en jobbsökande kan det vara känsligt att ens personuppgifter ligger kvar i Försvarets rekryteringsdatabas även då man inte längre är aktuell för anställning. Helst bör uppgifterna raderas men om det inte görs, så ska de i alla fall tas bort från själva rekryteringsdatabasen, säger Oskar Öhrström som lett Datainspektionens granskning.

Datainspektionen förelägger även Försvaret att ge bättre information till de personer vars uppgifter registreras i databaserna.

I rekryteringsdatabasen finns det fritextfält som kan fyllas i av jobbsökande. Dessutom kan den sökande även bifoga filer till sin ansökan. Datainspektionen efterlyser att Försvaret tydligare ska informera de jobbsökande om vilka typer av uppgifter som eftersöks för att förhindra att de sökande lämnar onödigt närgångna personuppgifter.

Läs Datainspektionens beslut i pdf-format

För mer information kontakta
Jurist Oskar Öhrström, tfn 08-657 61 09
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80