meny

Polisen får kontrollera fusk med tidredovisning

Datainspektionen konstaterar att polismyndigheten i Örebro får använda uppgifter från sitt in- och utpasseringssystem för att utreda om personal fuskat med tidredovisningen.

Ett klagomål till Datainspektionen gör gällande att polismyndigheten i Örebro län har använt uppgifter från sitt in- och utpasseringssystem för att utreda om en polisinspektör fuskat med tidredovisningen.

Datainspektionen bedömer att kontrollen är tillåten under förutsättning att det finns särskild anledning att misstänka att en anställd begår oegentligheter eller missbrukar tidredovisningen. I sin granskning har Datainspektionen dock inte gjort någon bedömning av om det funnits sådana särskilda anledningar i det här specifika fallet, eftersom det är en arbetsrättslig fråga som ligger utanför Datainspektionens uppdrag.

- Om det finns särskild anledning att misstänka att en anställd missbrukar tidredovisningen, är det rimligt att arbetsgivaren ska få utreda det. Men i så fall krävs en konkret misstanke om missbruk av tidredovisningen, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

I sin granskning påpekar Datainspektionen att polismyndigheten måste se över och förtydliga beskrivningen av vad in- och utpasseringssystemet ska användas till, och förtydliga informationen som lämnas till de som använder systemet.

Läs Datainspektionens beslut i pdf-format

För mer information kontakta
Generaldirektör Göran Gräslund, tfn 08-657 61 57
Jurist Salomeh Fanaei, tfn 08-657 61 45
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80