meny

Skola måste sluta använda molntjänst

En skola i Sollentuna som använder molntjänsten Google Apps for Education måste antingen teckna ett avtal med Google som uppfyller bestämmelserna i personuppgiftslagen eller sluta använda molntjänsten.

Datainspektionen har granskat Rudbecksskolan i Sollentuna som använder molntjänsten Google Apps for Education i sin verksamhet. Samtliga lärare och elever måste öppna ett konto hos Google för att få tillgång till de verktyg som behövs för skolarbetet.

Myndigheten konstaterar att skolan inte har tecknat ett specifikt så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med molntjänstleverantören Google. I det avtal som finns saknas bland annat instruktioner och begränsningar för hur molntjänstleverantören får hantera de personuppgifter som förekommer. Avtalet saknar även uppgifter om vilka säkerhetsåtgärder som Google är skyldigt att vidta för att skydda personuppgifterna som hanteras.

Datainspektionen förelägger därför skolan att antingen snarast teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal som lever upp till reglerna i personuppgiftslagen eller sluta använda molntjänsten.

- I just skolmiljö där exempelvis integritetskänsliga personuppgifter som rör barn och unga kan förekomma är det extra viktigt att de ansvariga verkligen ser till att personuppgifterna hanteras på ett lagligt sätt , säger Ingela Alverfors som lett granskningen.

Läs Datainspektionens beslut i pdf-format

För mer information kontakta
Jurist Ingela Alverfors, tfn 08-657 61 26
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80