meny

Socialnämnder har inte bedömt riskerna med surfplattor

Datainspektionen är nu klar med sin granskning av hur socialnämnder använder Ipad och andra surfplattor. En vanlig miss är att nämnderna inte har gjort någon bedömning av riskerna med att hantera känsliga personuppgifter på surfplattor.

Datainspektionen har granskat hur socialnämnderna i tre kommuner använder surfplattor i sin verksamhet. Kommunerna som undersökts är Halmstad, Järfälla och Norrköping. Granskningen visar att man sällan har gjort en bedömning av vilka riskerna är med att hantera känsliga personuppgifter på surfplattor.

- Det saknas instruktioner till användarna om vad de får och inte får använda surfplattan till. Det gör gränsen suddig mellan att använda surfplattan privat eller som ett jobbverktyg, säger Ingela Alverfors som lett Datainspektionens granskning.

Läs Datainspektionens beslut för Halmstad kommun

Läs Datainspektionens beslut för Järfälla kommun

Läs Datainspektionens beslut för Norrköping kommun

För mer information kontakta
Projektledare Ingela Alverfors, tfn 08-657 61 26
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80