meny

Bolagsverket riskerar att uppgifter som lämnas ut behandlas i strid med personuppgiftslagen

Bolagsverket måste minimera riskerna för att personnummer som lämnas ut hanteras felaktigt. Det konstaterar Datainspektionen efter en granskning.

Datainspektionen har tagit emot ett klagomål om Bolagsverkets försäljning av personnummer och har därför granskat Bolagsverkets utlämnanden i tre olika situationer: Vid försäljning av personuppgifter till en företagskoncern, vid användning av en allmänt tillgänglig sökfunktion på webbplatsen och vid användning av en av Bolagsverkets e-tjänster.

Såvitt framgår av Datainspektionens granskning vet Bolagsverket, vid försäljning av personuppgifter till en företagskoncern, inte vilka bolag inom koncernen som ska använda de personnummer som lämnas ut och inte heller vad uppgifterna ska användas till. Det finns därför en risk för att uppgifterna kommer att behandlas i strid med personuppgiftslagen vilket innebär att redan Bolagsverkets utlämnade kan vara olagligt.

– Datainspektionen förutsätter att Bolagsverket minimerar riskerna för att bolag inom koncernen behandlar personnumren i strid med personuppgiftslagen, säger Datainspektionens jurist Lena Carlsson.

Även vid utlämnanden av personnummer i sökfunktionen på Bolagsverkets webbplats finns en risk för att personnummer kommer att behandlas i strid med personuppgiftslagen. Datainspektionen förutsätter därför att Bolagsverket vidtar åtgärder för att komma till rätta med detta.

Datainspektionens granskning av e-tjänsten visar att Bolagsverket gör fel som lämnar ut personnummer till mottagare som har uppgett att uppgifterna ska användas för direktmarknadsföring. Enligt den branschöverenskommelse som finns för direktmarknadsföring är det nämligen inte god sed att använda personnummer vid direktmarknadsföring. Det medför att det är olagligt för Bolagsverket att lämna ut personnummer till mottagare som ska använda personuppgifterna för sådana ändamål. Bolagsverket föreläggs därför att upphöra med att lämna ut personnummer för direktmarknadsföring.

Läs Datainspektionen beslut mot Bolagsverket – försäljning till Bisnode

Läs Datainspektionen beslut mot Bolagsverket – e-tjänst och sökfunktion