meny

Svenska kyrkan sparar uppgifter om barn för länge

Svenska kyrkan sparar uppgifter om barn som inte tillhör kyrkan onödigt länge, konstaterar Datainspektionen efter en granskning.

Datainspektionen har granskat Svenska kyrkan efter att ha tagit emot flera klagomål som ifrågasätter om kyrkan har rätt att registrera uppgifter om barn som inte tillhör kyrkan.

Svenska kyrkan registrerar uppgifter om barn som inte tillhör kyrkan, men som har en eller två vårdnadshavare som tillhör kyrkan. Orsaken är att kyrkan bland annat ska kunna erbjuda att låta döpa barnet eller för att bjuda in barnet till konfirmation eller någon verksamhet i församlingen.

- Svenska kyrkan använder barnens personuppgifter för att värva barnen till kyrkan, det vill säga i marknadsföringssyfte. Vår bedömning är att kyrkan har rätt att använda uppgifterna på det sättet. Kyrkan har dock inte rätt att spara uppgifterna från det att barnet föds till det att barnet fyller 18 år om inte barnet har gått med i kyrkan, säger Datainspektionens jurist Malin Fredholm, som lett granskningen.

I personuppgiftslagen finns en regel som säger att personuppgifter inte ska sparas längre än nödvändigt. Datainspektionen är alltså kritisk till att kyrkan sparar uppgifter om barn onödigt länge och menar att kyrkan ska gallra uppgifterna efter att respektive marknadsföringsåtgärd är avslutad.

Läs Datainspektionens beslut (pdf-format)