meny

Fel av kommun och landsting att samköra uppgifter

En kommun och ett landsting har samkört uppgifter om personer som fått vård via landstinget och socialtjänstinsatser via kommunen. Men samkörningen är inte laglig konstaterar Datainspektionen.

Datainspektionen har granskat Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting och Vård- och omsorgsnämnden i Österåkers kommun. Landstinget och kommunen har gjort en gemensam verksamhetsuppföljning som rör insatser för de mest sjuka äldre som får vård av landstinget och socialtjänstinsatser av kommunen. Samkörningen av personuppgifter har gjorts möjlig bland annat genom att både landsting och kommun anlitar samma externa IT-leverantör, som kodat personuppgifterna på samma sätt för både organisationerna.

- Men de har inget stöd i lagen för den här typen av samkörning, säger Ingela Alverfors som lett Datainspektionens granskning.

Datainspektionen konstaterar i sina två beslut att samkörningen inte är laglig bara för att man råkar använda samma driftsleverantör.

- Genom att samköra uppgifter om personer som får insatser från både landsting och kommun kan man kanske förbättra och effektivisera insatserna, men för att det ska vara möjligt krävs lagändringar.

Läs Datainspektionens beslut mot Stockholms läns landsting

Läs Datainspektionens beslut mot Österåkers kommun