meny

Inget hemligt klotterregister hos SL:s väktarbolag

Datainspektionens granskning har inte funnit några belägg för påståenden om att SL:s väktarbolag skulle ha ett hemligt register över klottrare.

Datainspektionen tog under 2014 del av påståenden som gjorde gällande att SL:s väktarbolag CSG, har ett hemligt register med bland annat bilder på misstänkta klottrare och genomförde därför en granskning. Granskningen omfattade även SL.

– Vi har inte hittat några belägg för att väktarbolaget har ett hemligt klotterregister, säger Datainspektionens jurist Martin Brinnen.

I sitt beslut mot SL förutsätter dock Datainspektionen att SL förtydligar sina instruktioner till väktarbolaget så att det klart framgår att väktarbolaget inte ska kartlägga enskilda personer.

Läs Datainspektionens beslut mot CSG

Läs Datainspektionens beslut mot SL