meny

Inte okej att sopövervaka

Ett kommunalförbund som verkar i sydvästra Skåne saknar tydliga riktlinjer för vilka uppgifter som får registreras om innehåll i sopor och informerar inte hushållen om vilka uppgifter som registreras om deras avfall.

Datainspektionen har tagit emot flera klagomål som rör avfallshanteringen i sydvästra Skåne, som sköts av kommunalförbundet VA Syd. Förbundet hanterar avfallshanteringen för mer än en halv miljon människor.

Klagomålen kommer från personer som upplever sig övervakade efter att ha fått brev från VA Syd som påpekar att hushållet inte haft något matavfall under de senaste soptömningarna.

Datainspektionens granskning visar att renhållningsarbetarna på det bolag som sköter avfallshanteringen åt VA Syd gör en "okulärbesiktning" av innehållet i soptunnorna vid tömning och registrerar avvikelser i ett fritextfält i det IT-system som används.

- Det är inte okej att sopövervaka. Därför är det viktigt att det finns tydliga riktlinjer för vilka uppgifter som får registreras om innehåll i sopor, säger Datainspektionens jurist Eva Maria Broberg.

I sitt beslut listar Datainspektionen en rad åtgärder som VA Syd nu måste vidta. Bland annat måste hushållen få tydlig information om vilka uppgifter som registreras om dem i samband med avfallshanteringen. VA Syd måste också teckna ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med det bolag som sköter den faktiska avfallshanteringen samt ta fram tydliga instruktioner för vilken typ av uppgifter som får matas in i fritextfält. Dessutom måste kommunalförbundet åtgärda sina rutiner för hur uppgifter gallras från IT-systemet. VA Syd har redan påbörjat åtgärdsarbetet.

Läs Datainspektionens beslut i pdf-format