meny

Telebolag måste informera bättre då kundsamtal spelas in

Telia och Tele2 måste antingen sluta spela in kundsamtal eller informera kunderna bättre då samtal spelas in, slår Datainspektionen fast efter en granskning.

Datainspektionen har granskat hur Telia och Tele2 hanterar kundernas personuppgifter i samband med att bolagen spelar in samtal till sina kundtjänster.

- Det blir allt vanligare att bolag spelar in samtal till sina kundtjänster för att bland annat utvärdera och förbättra hur den egna personalen uppträder i sin kontakt med kunden, säger Malin Fredholm som lett granskningen.

Datainspektionen är dock kritisk till den information som de två bolagens kunder får om att deras samtal kan komma att spelas in.

- Det är viktigt att kunderna får tillräcklig information för att kunna ta tillvara sina rättigheter. De ska bland annat få reda på för vilket ändamål uppgifterna samlas in, hur länge de ska sparas och att de har rätt att begära information om vilka uppgifter bolagen har om dem själva.

Både Telia och Tele2 föreläggs därför att omgående antingen upphöra att spela in kundsamtal eller att informera kunderna bättre.

Läs Datainspektionens beslut mot Telia i pdf-format

Läs Datainspektionens beslut mot Tele2 i pdf-format