meny

Riktlinjer krävs för polisens kroppsburna kameror

Polisen måste ta fram riktlinjer för hur kroppsburna kameror får användas, konstaterar Datainspektionen efter granskning.

Datainspektionen har granskat polisens användning av kroppsburna kameror. Denna typ av kamera bärs fullt synlig och spelar in ljud och bild. Det är den enskilde polismannen som avgör när kameran ska spela in. Kroppsburna kameror används numera i nästan hela landet.

Granskningen visar att polisen, enligt både polisdatalagen och personuppgiftslagen, kan använda den här typen av kamera. Däremot saknas riktlinjer och rutiner för hur kamerorna får användas.

- Eftersom kroppsburna kameror kan fånga mycket känsliga uppgifter och uppgifter som inte är relevanta för polisens brottsbekämpning är det viktigt att polisen har tydliga riktlinjer som bland annat beskriver när kamerorna får användas, vilka som sedan ska kunna få tillgång till bildmaterialet och när bildmaterial ska gallras, förklarar Maria Andersson som lett Datainspektionens granskning.

Polisen föreläggs därför att ta fram riktlinjer för användningen av kroppsburna kameror som säkerställer att kamerorna används i enlighet med gällande rätt.

Datainspektionen anser att det bästa vore om polisens användning kroppsburna kameror lagregleras. Därför skickas beslutet från granskningen även till Justitiedepartementet.

Läs Datainspektionens beslut i pdf-format