meny

Datainspektionen granskar ansiktsigenkänning i butik

Datainspektionen har inlett tillsyn mot en butik som planerar att använda teknik för ansiktsigenkänning.

Butiken planerar att använda sig av ansiktsigenkänning för att analysera kunder och deras beteenden. Datainspektionen inleder nu en granskning för att ta reda på om butikens planerade användning av tekniken är förenlig med dataskyddsförordningen, GDPR.

– Vi vill i ett så tidigt skede som möjligt utreda hur den här tekniken fungerar och förhåller sig till dataskyddsförordningen för att skapa klarhet för alla aktörer, säger Nils Henckel, jurist på Datainspektionen och ansvarig för granskningen.

Om och hur dataskyddsförordningen ska tillämpas beror på hur butiken avser att använda tekniken. I det fall butiken kommer att använda ansiktsigenkänning för att identifiera enskilda personer kan det handla om känsliga personuppgifter. Då måste butiken uppfylla särskilda krav för att det ska vara tillåtet. Om det inte går att identifiera en viss person gäller inte dataskyddsförordningen.

Ett av Datainspektionens uppdrag är att genom granskningar kontrollera att den som samlar in personuppgifter med kamera följer reglerna i dataskyddsförordningen.

Läs tillsynsskrivelsen
Läs mer om hur Datainspektionen arbetar med tillsyn

 

Tillsyn avslutad utan åtgärd
2019-12-11. Datainspektionen har avslutat denna tillsyn utan åtgärd eftersom det framkommit att företaget ifråga inte har utfört eller planerar att utföra försök med ansiktsigenkänning.

För mer information kontakta
Jurist Nils Henckel, telefon 08-657 61 23
Presskontakt Mathias Fahlgren, telefon 08-515 15 415