meny

Datainspektionen granskar rätten till registerutdrag

Myndigheten granskar nu hur Spotify hanterar rätten för personer att få veta vilka uppgifter som företaget hanterar om dem.

Datainspektionen inleder nu en granskning av hur Spotify hanterar rätten till registerutdrag. Myndigheten har blivit uppmärksammad på att det kan finnas vissa brister i hur företaget hanterar registerutdrag, bland annat att utdragen inte är kompletta och att informationen inte är tillräckligt tydlig.

 Eftersom Spotify hanterar en stor mängd uppgifter om ett mycket stort antal användare är det viktigt att användarnas begäran om registerutdrag hanteras korrekt, säger Karin Ekström som är jurist på Datainspektionen.

Datainspektionen begär svar från Spotify på ett antal frågor som rör hur företaget lämnar ut registerutdrag.

Dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde i kraft förra året stärker på flera sätt rättigheterna för enskilda personer. Ett exempel är rätten till registerutdrag.

Du har rätt att vända dig till ett företag eller myndighet som behandlar dina personuppgifter och genom ett registerutdrag få veta vilka uppgifterna är. Du ska också få information om hur uppgifterna används beskrivet med ett tydligt och enkelt språk, säger Karin Ekström.

Rätten att ta del av sina personuppgifter gör det möjligt för en person att kontrollera att uppgifterna är korrekta. Det är en förutsättning för att personen ska kunna använda andra rättigheter, som möjligheten att begära att uppgifter ska rättas eller raderas eller att invända mot hur uppgifterna används.

Ett av Datainspektionens uppdrag är att med tillsyn, det vill säga granskningar, kontrollera att de som samlar in och använder personuppgifter följer reglerna i dataskyddsförordningen.

Läs Datainspektionens skrivelse till Spotify som pdf-dokument
Läs mer om rätten till registerutdrag
Så här arbetar Datainspektionen med tillsyn och inspektioner

För mer information kontakta
Jurist Karin Ekström, telefon 08-657 61 87
Pressekreterare Per Lövgren, telefon 08-515 15 415