meny

Datainspektionen granskar Region Uppsala

Datainspektionen ska utreda varför regionen har skickat patientuppgifter utan kryptering.

Region Uppsala har rapporterat två personuppgiftsincidenter till Datainspektionen som nu inleder en tillsyn. Incidenterna omfattar känsliga personuppgifter som skickats okrypterat till mottagare i och utanför Sverige.

– Nu vill vi bland annat ta reda på om regionen har haft stöd för att behandla personuppgifterna på detta sätt, säger Alli Abdulla som deltar i Datainspektionens granskning.

En annan viktig fråga som regionen behöver svara på är om den gör systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörig kommer åt personuppgifterna.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen, GDPR, och patientdatalagen och arbetar för att människors fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

För mer information kontakta
Jurist Alli Abdulla, telefon 08-657 61 66
Jurist Linda Hamidi, telefon 08-657 61 81
Presskontakt Per Lövgren, telefon 08-515 15 415