meny

Datainspektionen inleder sin tredje tillsyn kring 1177 Vårdguiden

Myndigheten genomför nu en inspektion på plats av MedHelp AB för att ta reda på företagets roll och ansvar kring sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden.

Datainspektionen drar nu igång sin tredje tillsyn kring 1177 Vårdguiden rörande företaget MedHelp AB. Tillsynen genomförs genom en inspektion på plats hos MedHelp. Myndigheten har tidigare inlett tillsyn av företagen Voice Integrate Nordic AB och Inera AB.

Den tillsyn som Datainspektionen nu genomför ska bland annat klargöra hur MedHelp AB behandlar personuppgifter vid sjukvårdsrådgivning via 1177, vilka åtgärder som har vidtagits för att skydda uppgifterna och hur registrerade informeras om behandlingen av deras personuppgifter.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen och patientdatalagen och kontrollerar bland annat att vårdgivare och deras personuppgiftsbiträden har vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.

Läs pressmeddelande "Datainspektionen inleder tillsyn kring 1177 Vårdguiden"

Läs pressmeddelande "Datainspektionen inleder ny tillsyn kring 1177 Vårdguiden"

Så här arbetar Datainspektionen med tillsyn och inspektioner

För mer information kontakta

Avdelningsdirektör Suzanne Isberg, telefon 08-657 61 14

IT-säkerhetsspecialist Magnus Bergström, telefon 08-657 61 30

Pressekreterare Per Lövgren, telefon 08-657 61 43