meny

Ett händelserikt 2018

2018 var ett händelserikt år för Datainspektionen. Dataskyddsförordningen började gälla och myndighetens verksamhetsområde blev mer uppmärksammat än någonsin. Läs om det och mycket annat i årsredovisningen för det gångna året.

Vikten av att offentliga och privata verksamheter har en god förmåga att hantera och skydda sina digitala datamängder har aldrig varit så stor som nu. För Datainspektionen – som har i uppdrag att arbeta för att människors grundläggande rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter – blev 2018 ett år där betydelsen av vårt uppdrag underströks mer än någonsin tidigare. Frågor om integritet och ansvarsfullt dataskydd tog under året rejäla kliv uppåt på den offentliga dagordningen, såväl i Sverige som internationellt.

Läs Datainspektionens årsredovisning 2018