meny

Datainspektionen avslutar tillsyn av ABB

Myndighetens granskning visar att dataskyddsförordningen, GDPR, inte är tillämplig i det aktuella fallet. Därför avslutar Datainspektionen sin tillsyn.

I juni i år inledde Datainspektionen en granskning av ABB för att i ett första steg ta reda på om myndigheten är behörig att granska ett klagomål som rör hur den internationella koncernen hanterar personuppgifter om arbetssökande.

GDPR gäller då personuppgifter behandlas helt eller delvis på automatisk väg samt på annan behandling av personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register.

– Av granskningen framgår att den behandling av personuppgifter som tillsynen avsåg inte faller inom ramen för GDPR och vi avslutar därför granskningen, säger Albin Brunskog som är jurist på Datainspektionen.

Läs Datainspektionens beslut i pdf-format

Läs Datainspektionens pressmeddelande från juni

För mer information kontakta

Jurist Albin Brunskog, telefon 08-657 61 15

Presstjänst, telefon 08-515 15 415