meny

Tillsynsbeslut inom EU

Här hittar du tillsynsbeslut inom EU från 2018 och framåt.

2018

Beslut 2018-05-23, dnr 2248-2017, Region Skåne

Datainspektionen riktar återigen skarp kritik mot Region Skåne och har funnit flera brister i regionens huvudjournalsystem.
Efter att ha tagit emot ett klagomål har Datainspektionen granskat integritetsskyddet i Region Skånes huvudjournalsystem. Datainspektionen har funnit flera brister. Bland annat har personalen för vid behörighet vilket leder till att en majoritet av regionens vårdpersonal kan ta del av alla uppgifter om alla patienter, förutom de som valt att spärra sina uppgifter. Det går heller inte att utföra verkningsfulla loggkontroller för att kontrollera om personal eller andra obehörigen tar del av patientuppgifter.

Läs beslutet

Beslut 2018-05-24, dnr 2495-2017, Region Uppsala

Region Uppsala har gjort fel som lämnat ut patientuppgifter genom direktåtkomst till apoteksstuderande.
Datainspektionen har granskat Region Uppsala efter att ha tagit emot ett klagomål från en patient som upptäckt att en apoteksstuderande varit inloggad i dennes patientjournal. Granskningen visar att apoteksstuderande mycket riktigt har haft elektronisk direktåtkomst till patientjournaler i projekt som genomförts inom studier på apotekarprogrammet vid Uppsala Universitet.

Läs beslutet

För äldre beslut, kontakta vår registrator datainspektionen@datainspektionen.se.