meny

Datainspektionens internationella arbete

Det internationella samarbetet i fråga om skydd för personuppgifter och personlig integritet utvecklas alltmer och bidrar till en ökad samsyn, framför allt inom Europa. Datainspektionen deltar i det internationella samarbetet i flera olika sammanhang eftersom det ger myndigheten en viktig möjlighet att föra fram och tillvarata svenska synpunkter och intressen.

Vi medverkar i Artikel 29-gruppen, en arbetsgrupp inom EU som ska se till att dataskyddsdirektivet tillämpas enhetligt i medlemsstaterna. Arbetsgruppen har också undergrupper där vi deltar.

Artikel 29-gruppen ersätts den 25 maj 2018 av Europeiska Dataskyddsstyrelsen, där Datainspektionen också deltar.

Vi är Sveriges nationella tillsynsmyndighet för hur personuppgifter ska hanteras enligt bland annat Schengenregelverket, rådsbeslutet för Europol och EU:s regler om tullinformationssystemet, CIS.