Datainspektionen eller PTS

Vem ska du vända dig till?

På den här sidan kan du läsa mer om gränsdragningen mellan personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation och vilken av myndigheterna Datainspektionen och Post- och telestyrelsen som har hand om olika frågor.

Datainspektionen
är tillsynsmyndighet för personuppgiftslagen (PuL), som reglerar behandling av personuppgifter. Om det finns någon annan lagstiftning som särskilt reglerar hur personuppgifter ska behandlas i vissa angivna fall, tar den över personuppgiftslagen.

Post- och telestyrelsen (PTS)
är tillsynsmyndighet för lagen om elektronisk kommunikation (LEK), som är tillämplig när man hanterar abonnentuppgifter och när operatörer tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Exempel på nät är telenät, kabel-tv-nät och bredbandsnät. Lagen gäller inte för enskilda och slutna nät, till exempel ett företags interna nätverk. Exempel på kommunikationstjänster är fast telefoni, mobiltelefoni och Internetanslutning. I den utsträckning LEK innehåller särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som avviker från personuppgiftslagen, är LEK tillämplig och PTS är tillsynsmyndighet.

Du ska vända dig till PTS, om din fråga gäller…

Abonnentuppgifter. Det är uppgifter som hanteras av operatörer och bland annat används för abonnentupplysning (exempel på abonnentupplysningsföretag är Eniro och Hitta.se). Abonnentuppgifter är bland annat uppgifter om vem som är abonnent, adressuppgifter och telefonnummer. Även uppgift om hemligt nummer är en abonnentuppgift.

Cookies. När du besöker en webbplats sparar den ofta en liten textfil, en cookie, i din dator (du kan lägga in en spärr mot cookies). Cookien kan innehålla information om vilka sidor du har besökt och nästa gång du besöker samma sajt lotsar den dig till sidor du är intresserad av - samtidigt som den samlar in mer information om ditt surfande: din kundprofil.

Trafikuppgifter. Det är uppgifter som behandlas för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera meddelandet. Det kan vara uppgifter om vem som kommunicerar med vem, när det sker, var de som kommunicerar befinner sig och vilken typ av utrustning som används.

Operatörers skyldighet att lagra trafikuppgifter

Lokaliseringsuppgifter. Detta är information om var du befinner dig när du använder till exempel mobiltelefon eller dator. Det kan vara positionsbestämning av en mobiltelefon via satellit, vilket idag sker framförallt genom GPS-systemet. Vissa lokaliseringsuppgifter är samtidigt trafikuppgifter, till exempel information om vilken cell i ett GSM-system en användare befinner sig i.

Den tekniska infrastrukturen. Till exempel hur ett meddelande hanteras under pågående transport via nät.

Ospecificerade räkningar, nummerpresentation och möjlighet att stoppa automatisk vidarekoppling.

Du ska vända dig till Datainspektionen, om din fråga gäller…

Inspelning och lagring av telefonsamtal. Om samtalen lagras digitalt, till exempel i företags och myndigheters nätverk, omfattas hanteringen av PuL.

Innehållet i e-postmeddelanden, sms eller liknande, i den mån det gäller personuppgifter och inte skickas mellan privatpersoner. LEK gäller för den tekniska infrastrukturen, men är inte tillämplig på det innehåll som överförs med tjänsterna eller i näten. Frågor om spam och e-postreklam hanteras av Konsumentverket.

Rättelse av felaktiga personuppgifter. Som en första åtgärd bör du begära rättelse direkt hos operatören. Om operatören inte rättar uppgiften, kan du vända dig till Datainspektionen.

Logglistor, som rör den interna kommunikationen inom ett företag eller annat slutet nätverk. Även logglistor som rör den externa kommunikationen (Internet) omfattas av PuL om dessa finns hos andra än operatörer (till exempel webbhotell).

Positionering i de fall uppgifter om positionering endast är innehåll som transporteras i en operatörs nät, till exempel GPS-information som skickas via GPRS i mobilnätet. Men om en operatör är direkt inblandad, exempelvis genom att erbjuda positionering via GSM-nätet, bör du istället vända dig till PTS (se lokaliseringsuppgift). Du kan läsa mer om uppgifter om positionering i Datainspektionens checklista för positioneringsteknik i arbetslivet.

Annan behandling av personuppgifter, som inte omfattas av LEK. Det innebär till exempel att säkerhetskraven i personuppgiftslagen är tillämpliga när webbhotell behandlar personuppgifter.

Om oss

Lagen om elektronisk kommunikation
är tillämplig när man hanterar abonnentuppgifter och när operatörer tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationsnät och -tjänster, exempelvis kabel-tv-nät, fast telefoni, mobiltelefoni och Internetanslutning.