meny

Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) den 1 januari 2021

Den 1 januari 2021 byter Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten efter beslut från regeringen. Förkortningen på myndigheten blir IMY. Namnbytet signalerar det förändringsarbete som redan pågår på myndigheten sedan införandet av dataskyddsförordningen, GDPR.

Lena Lindgren Schelin, generaldirektör, kommenterar:

– Vi är en myndighet i förändring. Det utökade uppdrag vi fick i samband med dataskyddsreformen 2018 ställer krav på en utvecklad verksamhet för att kunna möta medborgarnas och verksamheternas behov. Namnbytet är välkommet och ger oss ny kraft att arbeta med vårt grundläggande uppdrag, att ta tillvara medborgarnas rättigheter i integritetsfrågor.

Frågor och svar om namnbytet

Får ni ändrat uppdrag från årsskiftet?

Nej, IMY har samma uppdrag som Datainspektionen. Det innebär fortsatt arbete för att skydda medborgarnas personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

Behöver personuppgiftsansvariga göra något med anledning av namnbytet?

Ja, om ni hänvisar till Datainspektionen på er hemsida och/eller på era blanketter och riktlinjer så behöver ni ändra från Datainspektionen till Integritetsskyddsmyndigheten vid årsskiftet.

Byter ni även adress, telefonnummer eller organisationsnummer?

Nej, vår adress, vårt telefonnummer och vårt organisationsnummer är oförändrade efter årsskiftet.

Vad blir det för adress till er webbplats?

Adressen till vår webbplats blir www.imy.se.

Vi länkar till olika sidor på er webbplats, kommer de att fungera efter årsskiftet?

Vi jobbar för att säkerställa att länkar kommer att fungera efter årsskiftet, men uppdatera gärna era länkar med ny webbadress och vårt nya namn så fort ni får möjlighet.

Kommer ni även att lansera en ny webbplats vid årsskiftet?

Vi arbetar med en ny, tillgänglig webbplats som beräknas bli klar under våren 2021. Fram till dess kommer vi att använda vår befintliga webbplats men byta till vår nya logotyp och vårt nya namn.

Vad blir det för e-postadress?

IMY:s officiella e-postadress blir imy@imy.se.

Vad kommer ni att heta på engelska?

Vårt nya engelska namn blir Swedish Authority for Privacy Protection.

Byter ni logotyp och grafisk form?

Ja, när vi blir IMY byter vi logotyp, färger och andra grafiska uttryck. Det kommer dock att dröja till våren 2021 innan det syns på vår webbplats eftersom vi arbetar med att ta fram en ny, tillgänglig webbplats. Vi kommer dock att byta logotyp och ändra till vårt nya namn i texter vid årsskiftet.