meny

EU-gemensamma riktlinjer

EDPBEDPB, European Data Protection Board, eller Europeiska dataskyddsstyrelsen, har tagit fram riktlinjer i flera viktiga frågor. Dessa är av stor nytta för framför allt personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och dataskyddsombud.

Flertalet riktlinjer är på svenska.

Accreditation of certification bodies 
Administrativa sanktionsavgifter
Anmälan av personuppgiftsincidenter
Automatiserat individuellt beslutsfattande och begreppet profilering
Ansvarig tillsynsmyndighet (lead authority)
Certification and identifying certification criteria
Dataskyddsombud
Dataportabilitet
Konsekvensbedömning avseende dataskydd
Samtycke
Undantag enligt artikel 49
Öppenhet och information till registrerade

Kommande riktlinjer

Riktlinjer om territoriellt tillämpningsområde

Enligt artikel 3 i dataskyddsförordningen. Den publika konsultationsperioden är nu slut. 

Riktlinjer om avtal som rättslig grund vid användning av onlinetjänster 

Riktlinjerna är nu öppna för publik konsultation. 

Riktlinjer om kamerabevakning

Riktlinjerna är nu öppna för publik konsultation.