meny

EU-gemensamma riktlinjer

EDPBEDPB, European Data Protection Board, eller Europeiska dataskyddsstyrelsen, har tagit fram riktlinjer i flera viktiga frågor. Dessa är av stor nytta för framför allt personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och dataskyddsombud.

Flertalet riktlinjer är på svenska.

Accreditation of certification bodies 
Administrativa sanktionsavgifter
Anmälan av personuppgiftsincidenter
Automatiserat individuellt beslutsfattande och begreppet profilering
Ansvarig tillsynsmyndighet (lead authority)
Processing of personal data in the context of the provision of online services to data subjects
Certification and identifying certification criteria
Dataskyddsombud
Dataportabilitet
Konsekvensbedömning avseende dataskydd
Processing of personal data through video devices
Samtycke (Tidigare version på svenska, uppdaterad version på engelska finns nedan, Consent under Regulation 2016/679)
Territoriellt tillämpningsområde
Undantag enligt artikel 49
Uppförandekoder och övervakningsorgan
Öppenhet och information till registrerade

Nya riktlinjer

Consent under Regulation 2016/679

Riktlinjen är en uppdaterad version och ersätter den tidigare riktlinjen om samtycke.

Kommande riktlinjer öppna för publik konsultation

Guidelines 6/2020 on the interplay of the Second Payment Services Directive and the GDPR Öppen för publik konsultation till och med 16 september 2020

Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR
Öppen för publik konsultation till och med 19 oktober 2020

Guidelines 8/2020 on the targeting of social media users
Öppen för publik konsultation till och med 19 oktober 2020

Kommande riktlinjer där den publika konsultationstiden löpt ut

Transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities and bodies 
Connected vehicles and mobility applications
Data protection by Design and by Default
Right to be Forgotten in the search engines cases