meny

EU-gemensamma riktlinjer

EDPBEDPB, European Data Protection Board, eller Europeiska dataskyddsstyrelsen, har tagit fram riktlinjer i flera viktiga frågor. Dessa är av stor nytta för framför allt personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och dataskyddsombud.

Flertalet riktlinjer är på svenska.

Accreditation of certification bodies 
Administrativa sanktionsavgifter
Anmälan av personuppgiftsincidenter
Automatiserat individuellt beslutsfattande och begreppet profilering
Ansvarig tillsynsmyndighet (lead authority)
Processing of personal data in the context of the provision of online services to data subjects
Certification and identifying certification criteria
Dataskyddsombud
Dataportabilitet
Konsekvensbedömning avseende dataskydd
Processing of personal data through video devices
Samtycke (Tidigare version på svenska, uppdaterad version på engelska finns nedan, Consent under Regulation 2016/679)
Territoriellt tillämpningsområde
Undantag enligt artikel 49
Uppförandekoder och övervakningsorgan
Öppenhet och information till registrerade

Ny riktlinje


Consent under Regulation 2016/679

Riktlinjen är en uppdaterad version och ersätter den tidigare riktlinjen om samtycke.

Kommande riktlinjer

Transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities and bodies 
Den publika konsultationstiden är nu slut.

Connected vehicles and mobility applications
Den publika konsultationstiden är nu slut. 

Data protection by Design and by Default
Den publika konsultationsperioden är nu slut.

Right to be Forgotten in the search engines cases
Den publika konsultationsperioden är nu slut.