meny

EU:s informationssystem

Europeiska unionen har inrättat flera storskaliga informationssystem som används i samarbetet inom flera områden såsom:

  • brottsbekämpning
  • gränskontroll
  • visumhantering
  • migration och asyl.

EU-byråer som Europol och Eu-LISA ansvarar för och förvaltar informationssystemen. De används av medlemsstaternas myndigheter till exempel polisen, Migrationsverket, kustbevakningen och tullen.

Tillsyn av informationssystemen

Informationssystemen innehåller en stor mängd personuppgifter och det är Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) som ansvarar för tillsynen av personuppgiftsbehandlingen. För att skapa ett högt integritetsskydd och koordinera tillsynen av databaserna samarbetar EDPS med Europeiska dataskyddstyrelsen och de nationella dataskyddsmyndigheterna, som i Sverige är Datainspektionen. Samarbetet sker bland annat i en nyinrättad kommitté.

Nedan kan du läsa mer om några av de största informationssystemen, vilken roll Datainspektionen har i tillsynen av dem samt vart du kan vända dig om du är missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter i något av systemen.