meny

Visa Information System (VIS)

Visa Information System (VIS) är ett informationssystem för utbyte av uppgifter om visum mellan EU:s medlemsländer.

Syftet med VIS är att

  • underlätta handläggningen av visumansökningar
  • förebygga missbruk och förfalskade visum
  • underlätta gränskontroller och identitetskontroller inom medlemsländerna
  • förebygga hot mot medlemsländernas inre säkerhet.

Personuppgiftsbehandlingen i VIS

Personuppgifter som samlas in och registreras i visumansökningsprocessen sparas i en central databas. Utöver de personuppgifter som anges i visumansökan registreras även exempelvis sökandens fingeravtryck och ansiktsfoto. Olika aktörer som utfärdar visum och personal vid gränskontroller har åtkomst till uppgifterna. Under vissa förutsättningar kan även andra myndigheter få åtkomst till uppgifter i VIS för brottsbekämpande ändamål. Personuppgifter i VIS sparas som längst i fem år.

I Sverige är det Migrationsverket som ansvarar för behandlingen av personuppgifter i VIS. Du kan vända dig till Migrationsverket och begära att få ta del av dina personuppgifter samt begära att felaktiga uppgifter rättas eller raderas.

Migrationsverket

Mer om VIS på andra webbplatser

The VIS Supervision GroupEuropeiska kommissionen