meny

Lediga jobb

EU:s dataskyddsreform, med bland annat GDPR som började gälla i maj 2018, innebär stora förändringar på integritetsskyddsområdet. För att stärka integritetsskyddet i Sverige har Datainspektionen fått ett utökat uppdrag med fler uppgifter och en tydligare stödjande och vägledande roll. Efterfrågan på kunskap, information och utbildningar om den nya dataskyddsreformen är stor. Myndigheten är idag en verksamhet i stor utveckling med ett uppdrag som blir allt viktigare för att stärka demokratin och skydda enskildas integritet i samband med personuppgiftsbehandling. Tillsammans verkar vi för ett tryggt informationssamhälle. Hos oss jobbar ett 90-tal stolta och engagerade medarbetare. Varmt välkommen att söka jobb hos oss. Här nedan publicerar vi lediga tjänster. 

Lediga jobb

Håll gärna utkik här eller följ oss på Linkedin för löpande uppdateringar kring vår verksamhet.

Överklaga beslut om anställning

Vill du överklaga ett beslut om anställning kan du skriva till oss. Du måste då ha varit sökande i den rekrytering som du överklagar. I ditt brev ska du tala om vilket beslut du överklagar (ange diarienummer), vilken ändring du vill ha av beslutet och dina skäl för detta. Skicka sedan ditt brev till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller datainspektionen@datainspektionen.se.

För att vi ska kunna pröva ditt överklagande, måste vi ha ditt brev via post eller e-post senast tre veckor efter att vi har meddelat tillsättningen. Vi sänder ditt överklagande vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.