meny

Lediga jobb

EU:s dataskyddsreform, med bland annat GDPR som började gälla i maj 2018, innebär stora förändringar på integritetsskyddsområdet. För att stärka integritetsskyddet i Sverige har Datainspektionen fått ett utökat uppdrag med fler uppgifter och en tydligare stödjande och vägledande roll. Efterfrågan på kunskap, information och utbildningar om den nya dataskyddsreformen är stor. Myndigheten är idag en verksamhet i stor utveckling med ett uppdrag som blir allt viktigare för att stärka demokratin och skydda enskildas integritet i samband med personuppgiftsbehandling. Tillsammans verkar vi för ett tryggt informationssamhälle.

Lediga tjänster

Kommunikationsstrateg

Registrator

Utbildningssamordnare

Jurist

Juridikstuderande/jurister

Datainspektionen rekryterar en kommunikationsstrateg

Datainspektionen har under 2018 förstärkt sitt utåtriktade arbete och ambitionerna kring myndighetens kommunikation inför 2019 är höga. Myndigheten befinner sig i ett dynamiskt utvecklingsskede och vi behöver förstärka resurserna med en kommunikationsstrateg.

Arbetsuppgifter

Som kommunikationsstrateg på Datainspektionen arbetar du nära kommunikationschefen med både intern och extern kommunikation. I rollen ingår att arbeta med hela processen från planering till produktion, beställning och utvärdering i små och stora uppdrag.

Du ansvarar för att Datainspektionen syns i rätt kanaler med ett modernt och målgruppsanpassat innehåll. Du utvecklar Datainspektionens budskap och säkerställer att myndighetens värderingar genomsyrar vår kommunikation. I tjänsten ingår även ett ansvar för förvaltning och utveckling av innehållet i våra digitala kanaler såsom intern och extern webbplats samt i våra sociala medier.

Dina arbetsuppgifter handlar bland annat om att:

 • Utveckla våra kommunikationsstrategier i samtliga kanaler
 • Utarbeta kommunikationsplaner och projektleda kommunikationsinsatser
 • Utveckla vår digitala kommunikation via exempelvis webbsida, sociala medier etc
 • Utarbeta system, processer och samarbetsformer för kvalitetssäkring av myndighetens kommunikation i samtliga kanaler
 • Projektleda olika kommunikationsaktiviteter såväl internt som externt
 • Utveckla sätt att mäta och följa upp vårt kommunikationsarbete

Kvalifikationer

Du är en utvecklingsorienterad kommunikatör med erfarenhet av att driva kommunikationsprojekt och bevaka kommunikationsperspektivet i olika sakfrågor. Du har erfarenhet av arbete med både digitala kanaler och konventionell tryckt media. Du är en god skribent och behärskar klarspråk – du har förmågan att kommunicera komplex information på ett lättförståeligt sätt. Du arbetar målgruppsanpassat och förstår vilka kanaler som lämpar sig bäst för olika budskap, gentemot olika målgrupper. Du behärskar webpublicering och programvaror av typen Indesign, Photoshop, EpiServer eller liknande.

Du har

 • Högskoleexamen inom media- och kommunikationsvetenskap alternativt annan eftergymnasial utbildning som vi bedömer likvärdig och lämplig för uppdraget
 • minst fem års erfarenhet av kvalificerat arbete som kommunikatör på strategisk och operativ nivå
 • dokumenterad erfarenhet från projektledning inom kommunikationsområdet
 • minst tre års erfarenhet av arbete med kommunikation inom myndighet eller annan offentlig verksamhet
 • dokumenterad erfarenhet av upphandling och/eller upprättande av avtal för kommunikationstjänster inom offentlig verksamhet
 • förmågan att skriva informativa, intresseväckande och lättlästa texter anpassade till olika målgrupper och kanaler
 • mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Det är meriterande om du har jobbat med analys och uppföljning av genomslag i digitala kanaler/sociala medier. Det är även meriterande med erfarenhet av ett långsiktigt redaktionellt arbete.

Personliga egenskaper

Som kommunikationsstrateg på Datainspektionen har du många kontaktytor både internt och externt. Du behöver därför vara lyhörd och ha förmågan att anpassa ditt förhållningssätt till olika intressenter. Du är initiativtagande och serviceinriktad och har lätt för att samarbeta och skapa förtroende i de sammanhang där du verkar.

Datainspektionen befinner sig i en intensiv utvecklingsfas och det är därför viktigt att du kan organisera och genomföra ditt arbete på ett effektivt sätt även vid hög belastning. Du arbetar strukturerat och är van att arbeta självständigt samtidigt som du är relationsorienterad och trivs bäst i samarbetet med andra. Du driver ditt arbete framåt med stort engagemang och har förmågan att entusiasmera dina kollegor och projektmedlemmar, både internt och externt. Du är resultatinriktad, når uppsatta mål och håller tidplaner med god kvalitet i dina resultat.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.

Tjänsten

Tjänsten är organisatoriskt placerad på enheten för kommunikation och utåtriktat arbete och du arbetar i nära samverkan med dina kollegor på hela myndigheten. Du rapporterar till kommunikationschefen som är en del av myndighetens ledningsgrupp. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Datainspektionen tillämpar sex månaders provanställning.

Frågor om tjänsten

För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna

 • Kommunikationschef Annicka Spångberg, 08- 08-657 61 59
 • HR-specialist Ingela Johansson, 08-657 61 49
 • Facklig representant Åsa Hågbäck, 08-657 61 83.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 20 januari 2019. Din ansökan med CV och personligt brev sänder du via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se alternativt skickar till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Ange referens dnr DI-2018-22492.

När beslut om tillsättning har fattats meddelas detta på Datainspektionens anslagstavla. Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.

Datainspektionen rekryterar en utbildningssamordnare

Myndigheten befinner sig i ett dynamiskt utvecklingsskede och vi behöver förstärka resurserna med en utbildningssamordnare.

Arbetsuppgifter

Som utbildningssamordnare på Datainspektionen ansvarar du för att planera och organisera myndighetens externa utbildningar, seminarier och konferenser. Du arbetar intensivt tillsammans med medarbetarna i vår kärnverksamhet för att utveckla myndighetens kursutbud. Du arbetar i en händelserik arbetsmiljö, ofta i ett högt tempo.

Dina arbetsuppgifter handlar bland annat om:

 • Planering av och avstämningar kring myndighetens årliga kurskalender
 • Resursallokering
 • Bokning av kurslokaler, luncher etc
 • Produktion och distribution av kursmaterial, deltagarlistor och informationsmaterial kring myndighetens kurstillfällen
 • Kommunikation med leverantörer, beställare och deltagare
 • Fakturering
 • Utvärdering och uppföljning av utbildningsverksamheten
 • Rapportering till verksamheten och ledningsgruppen
 • Samordning och uppföljning av föreläsningsverksamheten
 • Ständiga förbättringar och utvecklingsåtgärder inom ditt ansvarsområde

Kvalifikationer

Du är en utvecklingsorienterad kursadministratör med gedigen erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du arbetar strukturerat och trivs i rollen som samordnare, du gillar att vara spindeln i nätet. Du har dokumenterad erfarenhet av självständigt ansvar för kursadministration och utbildningssamordning. Detta innebär att du har arbetat aktivt med utveckling av både utbildningsaktiviteter och kursmaterial och du har varit delaktig i resursallokering för genomförandet. Vi förutsätter att du är en van datoranvändare med goda IT-kunskaper.

Du har

 • Du har eftergymnasial utbildning och arbetslivserfarenhet av administrativa och samordnande funktioner
 • minst tre års erfarenhet som kursadministratör/utbildningssamordnare med liknande arbetsuppgifter
 • mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom myndighet eller offentlig sektor.

Personliga egenskaper

Som person är du driven och van att ansvara för projekt som tar sin utgångspunkt i konceptformulering med en tydlig anpassning till målgruppens behov. Du är engagerad i det operativa arbetet i genomförandefasen och dina projekt avslutas med faktisk, genomförd utbildning som håller hög kvalitet och möter kursdeltagarnas förväntningar.

Du arbetar strukturerat och effektivt tillsammans med övriga medarbetare i organisationen och du har förmågan att få alla att leverera sin del så att gemensamma mål uppnås. Du är prestigelös och har en utpräglad känsla för service och trivs i en roll med stor variation i både tempo och arbetsbelastning. Du är initiativtagande och en kreativ problemlösare.

Datainspektionen befinner sig i en intensiv utvecklingsfas och det är därför viktigt att du kan organisera och genomföra ditt arbete på ett effektivt sätt även vid hög belastning. Du har förmågan att bibehålla hög kvalitet och ett gott bemötande både internt och externt under skiftande förutsättningar.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.

Tjänsten

Tjänsten är organisatoriskt placerad på enheten för kommunikation och utåtriktad verksamhet. Du arbetar i nära samverkan med dina kollegor på hela myndigheten. Du rapporterar till kommunikationschefen som är en del av myndighetens ledningsgrupp. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Datainspektionen tillämpar sex månaders provanställning.

Frågor om tjänsten

För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna

Kommunikationschef Annicka Spångberg, 08- 08-657 61 59

HR-specialist Ingela Johansson, 08-657 61 49

Facklig representant Åsa Hågbäck, 08-657 61 83.

Ansökan

Sista dag för ansökan är den 20 januari 2019. Din ansökan med CV och personligt brev sänder du via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se alternativt skickar till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Ange referens DI-2018-22823.

När beslut om tillsättning har fattats meddelas detta på Datainspektionens anslagstavla. Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.

 

Datainspektionen rekryterar en registrator

Myndigheten befinner sig i ett dynamiskt utvecklingsskede och vi behöver förstärka resurserna med ytterligare en registrator.

Arbetsuppgifter

Som registrator på Datainspektionen ingår du i ett team med 4 registratorer. Du och dina kollegor på registratorsfunktionen företräder myndigheten och arbetet innebär ett intensivt samarbete internt med myndighetens medarbetare och externa kontakter med privatpersoner, företag, organisationer, journalister och andra myndigheter som kontaktar Datainspektionen via myndighetens telefon. Du arbetar i en händelserik arbetsmiljö, ofta i ett högt tempo.

Dina arbetsuppgifter handlar bland annat om:

 • Öppning av inkommande post
 • Ansvar för myndighetens e-postlåda
 • Utlämnande av allmänna handlingar
 • Diarieföring i vårt ärendehanteringssystem

Kvalifikationer

Du är en utvecklingsorienterad registrator med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi förutsätter att du är en van datoranvändare med goda IT-kunskaper. Du arbetar obehindrat med office-paketet och har erfarenhet av elektroniskt ärendehanteringssystem.

Du har

 • registratorsutbildning alternativt arbetslivserfarenhet motsvarande likvärdig kompetens
 • minst två års erfarenhet av arbete som registrator eller liknande uppgifter
 • goda kunskaper gällande lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet
 • mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med ärendehanteringssystemet Platina.

Personliga egenskaper

Som person är du ansvarstagande och noggrann. Du har en utpräglad känsla för service och trivs i en roll med stor variation i både tempo och arbetsbelastning. Du är effektiv och flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du prioriterar och omfördelar dina arbetsuppgifter beroende på hur arbetsdagen och gruppens förutsättningar ser ut.

Datainspektionen befinner sig i en intensiv utvecklingsfas och det är därför viktigt att du kan organisera och genomföra ditt arbete på ett effektivt sätt även vid hög belastning. Du driver ditt arbete framåt med stort engagemang. Du har god samarbetsförmåga och trivs bra i arbete tillsammans med dina kollegor. Du är resultatinriktad, når uppsatta mål och håller tidplaner med god kvalitet i dina resultat.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.

Tjänsten

Tjänsten är organisatoriskt placerad på den administrativa enheten. Du arbetar i ett väl sammansvetsat registratorsteam och i nära samverkan med dina kollegor på hela myndigheten. Du rapporterar till den administrativa chefen som är en del av myndighetens ledningsgrupp. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Datainspektionen tillämpar sex månaders provanställning.

Svenskt medborgarskap krävs eftersom tjänsten är placerad i säkerhetsklass.

Frågor om tjänsten

För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna

Administrativ chef Karin Malmborg, 08-657 61 29

HR-specialist Ingela Johansson, 08-657 61 49

Facklig representant Åsa Hågbäck, 08-657 61 83

Ansökan

Sista dag för ansökan är den 20 januari 2019. Din ansökan med CV och personligt brev sänder du via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se alternativt skickar till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Ange referens dnr DI-2018-22493.

När beslut om tillsättning har fattats meddelas detta på Datainspektionens anslagstavla. Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.

 

Datainspektionen rekryterar en jurist

Myndigheten befinner sig i ett dynamiskt utvecklingsskede och vi behöver förstärka resurserna med en jurist.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill vara med och arbeta med det stödjande och rådgivande arbetet vid vår enhet för kommunikation och utåtriktad verksamhet.

Tillsammans med dina kollegor arbetar du i Datainspektionens upplysningstjänst. Upplysningstjänsten ger råd och vägledning till privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer om hur dataskyddsförordningen, GDPR, och de övriga regelverk som Datainspektionen utövar tillsyn över ska tillämpas. I arbetsuppgifterna ingår även att föreläsa i Datainspektionens utbildnings- och föreläsningsverksamhet, att delta i arbetet med att producera informationsmaterial till Datainspektionens webbplats samt att i övrigt medverka i att utveckla myndighetens utåtriktade uppdrag.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av och intresse för dataskydds- och integritetsfrågor. Du har några års erfarenhet av att jobba med juridiska frågor. Du är en god skribent och behärskar klarspråk. Du har en fallenhet för pedagogik och trivs som utbildare/föredragshållare. Du har en mycket god förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa regelverk och på ett enkelt och pedagogiskt sätt förmedla kunskap om dessa.

Du har

 • jur. kand.- examen, juristexamen eller kandidat/magisterexamen i rättsvetenskap
 • tidigare erfarenhet av föredragshållande eller utbildningsverksamhet
 • förmågan att skriva lättförståeligt och informativt om svåra komplicerade frågeställningar
 • mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Det är meriterande om du har

 • arbetat med textpublicering
 • erfarenhet av arbete inom myndighet eller offentlig sektor

Personliga egenskaper

Som person är du lösningsorienterad och initiativtagande. Du är serviceorienterad och trivs i en roll som innebär att ge råd och stöd. Du har en fallenhet för pedagogik och har förmågan att förmedla komplicerad information på ett lättförståeligt sätt, både gentemot en enskild frågeställare i telefon och i en utbildningssituation med många åhörare.

Du arbetar strukturerat, har förmågan att se helheten och har lätt för att sätta dig in i nya frågeställningar. Du är van att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt bidrag samtidigt som du gärna samarbetar på ett konstruktivt och aktivt sätt med dina kollegor.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.

Tjänsten

Tjänsten är organisatoriskt placerad på enheten för kommunikation och utåtriktad verksamhet. Du arbetar i nära samverkan med dina kollegor på hela myndigheten. Du rapporterar till kommunikationschefen som är en del av myndighetens ledningsgrupp. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Datainspektionen tillämpar sex månaders provanställning.

Frågor om tjänsten

För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna

Kommunikationschef Annicka Spångberg, 08- 08-657 61 59

HR-specialist Ingela Johansson, 08-657 61 49

Facklig representant Åsa Hågbäck, 08-657 61 83.

Ansökan

Sista dag för ansökan är den 20 januari 2019. Din ansökan med CV och personligt brev sänder du via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se alternativt skickar till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Ange referens DI-2018-22824.

När beslut om tillsättning har fattats meddelas detta på Datainspektionens anslagstavla. Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.

Datainspektionen rekryterar juridikstuderande/jurister på deltid

Dataskyddsförordningen och brottsdatalagen innebär en skyldighet för myndigheter, företag och andra organisationer att anmäla person­­upp­gifts­incidenter inom 72 timmar från att de upptäcks. Datainspektionen får i nuläget in mellan 100 och 200 incidentanmälningar per vecka. Myndigheten söker nu juridikstuderande eller jurister som vill arbeta deltid med handläggning av personuppgiftsincidenter under våren 2019.

Arbetsuppgifter

Vi söker juridikstuderande eller jurister som vill arbeta deltid inom vår verksamhet med personuppgiftsincidenter under våren 2019. Arbetsuppgifterna består främst av att administrera och göra en första bedömning av inkomna anmälningar samt hantera begäran om utlämnande av allmänna handlingar.

Datainspektionen har ett pågående arbete med att digitalisera och utveckla hanteringen av personuppgiftsincidenter. I dina arbetsuppgifter kommer därför även att ingå att vara med och utforma och införa nya arbetssätt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har hunnit studera juridik några terminer och börjar närma dig examen. Du har god förståelse för offentlighets- och sekretesslagstiftning och förvaltningsrätt. Du har dessutom ett intresse för dataskydds- och integritetsfrågor. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Det är meriterande om du har några års arbetslivserfarenhet av juridiska frågor eller om du har erfarenhet av handläggning inom myndighet eller offentlig sektor.

Personliga egenskaper

Som person är du noggrann och ansvarstagande. Du har förmågan att behålla fokus och leverera med kvalitet även vid stora mängder ärenden som ska handläggas. Du arbetar strukturerat och målmedvetet även med rutinmässiga uppgifter. Vi tror också att du är en driven person med god förmåga att identifiera och genomföra effektiviseringar i ditt arbete.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.

Tjänsten

Tjänsten är organisatoriskt placerad på stabsenheten. Du arbetar i nära samverkan med medarbetare på vår upplysningstjänst och andra delar av myndigheten. Du rapporterar till stabschefen som är en del av myndighetens ledningsgrupp. Tjänsten är en allmän visstidsanställning på deltid, vi ser gärna att du kan arbeta minst 20 timmar per vecka.

Frågor om tjänsten

För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna

Stabschef Karin Lönnheden, 08-657 61 68

HR-specialist Ingela Johansson, 08-657 61 49

Facklig representant Åsa Hågbäck, 08-657 61 83.

Ansökan

Sista dag för ansökan är den 15 januari 2019. Din ansökan med CV och personligt brev sänder du via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se alternativt skickar till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Ange referens DI-2018- 22903.

När beslut om tillsättning har fattats meddelas detta på Datainspektionens anslagstavla. Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.

  

Överklaga beslut om anställning

Vill du överklaga ett beslut om anställning kan du skriva till oss. Du måste också ha varit sökande i den rekrytering som du överklagar. I ditt brev ska du tala om vilket beslut du överklagar (ange diarienummer), vilken ändring du vill ha av beslutet och dina skäl för detta. Skicka sedan ditt brev till: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller datainspektionen@datainspektionen.se

För att vi ska kunna pröva ditt överklagande, måste vi ha ditt brev via post eller e-post senast tre veckor efter att vi har meddelat tillsättningen. Vi sänder ditt överklagande vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.