meny

Lediga jobb

Datainspektionen arbetar för att värna den enskildes integritet i det digitala samhället. Genom den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och en ny kameralagstiftning får Datainspektionen nya uppgifter. Myndigheten växer kraftigt och behöver därför rekrytera stort.

Vill du arbeta på en myndighet i fokus som verkar för att synliggöra integritetsfrågorna i samhället? På Datainspektionen får du chansen att tillsammans med engagerade kollegor arbeta med högaktuella lagar och rättsområden som är under ständig förändring och utveckling.

Jurister till den internationella verksamheten

Myndigheten befinner sig i ett dynamiskt utvecklingsskede och behöver nu stärka resurserna med tre handläggare till ett nyinrättat EU-sekretariat. Sekretariatet hör organisatoriskt till chefsjuristen som har det övergripande ansvaret för Datainspektionens internationella arbete. Under chefsjuristen har en utsedd koordinator för den internationella verksamheten ansvar för att planera, leda och fördela det dagliga arbetet i EU-sekreteriatet.

Arbetsuppgifter

Som handläggare på EU-sekreteriatet kommer du att förbereda Datainspektionens deltagande i möten i den Europeiska Dataskyddsstyrelsen (EDPB) samt representera inspektionen i olika arbetsgrupper under den styrelsen. Du kommer att bevaka och samordna ärenden som rör samarbete mellan dataskyddsmyndigheterna inom EU och som hanteras genom ett EU-gemensamt it-system inom EU. EU-sekreteriatet har även ansvar för övrigt EU-samarbete, såsom det som avser EU-gemensamma organ för tillsyn av behandling av personuppgifter inom Europol, Schengens informationssystem SIS II, Eurodac, VIS, Customs och IMI. Du kommer även att representera Datainspektionen i sådant arbete. I arbetet ingår också att ansvara för information internt och externt samt att hålla utbildningar och hålla föreläsningar som rör området.

Till EU-sekretariatets uppgifter hör att stödja Datainspektionens operativa tillsynsenheter i frågor och ärenden som följer av dataskyddsförordningen. Som EU-handläggare kommer du att vara kontaktperson gentemot någon av de operativa tillsynsenheterna och ansvara för goda rutiner för kommunikation och kompetensöverföring bland annat genom medverkan i den operativa enhetens sammanhållande möten.

Sekretariatet ansvarar även för att samordna övrigt internationellt arbete vilket kan medföra exempelvis handläggning och andra förberedelser inför Datainspektionens deltagande i internationella konferenser och andra internationella sammanhang.

Kvalifikationer

Vi söker skickliga medarbetare som har

  • juristexamen,
  • mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
  • erfarenhet av EU-samverkan, och
  • kunskaper om och erfarenhet av dataskyddslagstiftning.

Det är meriterande om du är notariemeriterad eller har annan motsvarande erfarenhet. Det är också meriterande om du förutom svenska och engelska har goda kunskaper och färdigheter i något annat EU-språk.

Personliga egenskaper

Som person är du lösningsorienterad och har lätt för att sätta dig in i nya problemställningar. Du stimuleras av en miljö där du får nyttja din goda analytiska förmåga och ett strategiskt tänkande och vill aktivt vara med och driva frågor av betydelse för myndighetens verksamhet. Du är drivande, social och initiativrik samt har en utvecklad pedagogisk förmåga. Du har en stark vilja att uppnå resultat och har samtidigt ett systematiskt och noggrant arbetssätt. Du kan förstå och analysera komplexa frågor och tycker om och har mycket god förmåga att samarbeta med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du har även förmåga att arbeta självständigt och tar ansvar för resultat med hög kvalitet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Svenskt medborgarskap krävs eftersom anställningen är placerad i säkerhetsklass.

Tjänsten

Är organisatoriskt placerad under chefsjuristen.

Anställningen är en tillsvidareanställning. Datainspektionen tillämpar sex månaders provanställning.

Omfattning: Heltid.

Frågor om tjänsten

För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta Administrativ chef Karin Malmborg, karin.malmborg@datainspektionen.se 08-657 61 29. Facklig representant är Åsa Hågbäck 08-657 61 83.

Hur ansöker jag?

Sista dag för ansökan är den 19 augusti 2018. Din ansökan skickar du Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se

Ange referens dnr 2018-9824

Överklaga beslut om anställning

Vill du överklaga ett beslut om anställning kan du skriva till oss. Du måste också ha varit sökande i den rekrytering som du överklagar. I ditt brev ska du tala om vilket beslut du överklagar (ange diarienummer), vilken ändring du vill ha av beslutet och dina skäl för detta. Skicka sedan ditt brev till: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller datainspektionen@datainspektionen.se

För att vi ska kunna pröva ditt överklagande, måste vi ha ditt brev via post eller e-post senast tre veckor efter att vi har meddelat tillsättningen. Vi sänder ditt överklagande vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.