meny

Lediga jobb

EU:s dataskyddsreform, med bland annat dataskyddsförordningen (GDPR) som började gälla i maj 2018, innebär stora förändringar på integritetsskyddsområdet. För att stärka integritetsskyddet i Sverige har Datainspektionen fått ett utökat uppdrag med fler uppgifter och en tydligare stödjande och vägledande roll. Efterfrågan på kunskap, information och utbildningar om den nya dataskyddsreformen är stor. Myndigheten kommer att byta namn och verksamheten växer kraftigt. Vi erbjuder en verksamhet i stor utveckling med ett uppdrag som blir allt viktigare för att stärka demokratin och skydda enskildas integritet i samband med personuppgiftsbehandling.

Lediga jobb just nu

Verksjurist
Arkivarie

Datainspektionen rekryterar ytterligare en verksjurist

Myndigheten befinner sig i ett dynamiskt utvecklingsskede och vi behöver förstärka resurserna inom det verksjuridiska området.

Arbetsuppgifter

Som verksjurist på Datainspektionen fungerar du som rättsligt stöd i olika juridiska frågor som dyker upp på myndigheten. Du arbetar med förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess och annan myndighetsjuridik.

Eftersom Datainspektionen befinner sig i en omvälvande fas förväntas du som verksjurist ta en aktiv roll i vår förändringsresa. Du har stora möjligheter att bidra till utvecklingen av myndighetens strategiska styrning och operativa dagliga verksamhet. Vår organisation växer vilket bl a innebär en decentralisering av många frågor och som verksjurist kommer du därmed att arbeta nära verksamheten och dess medarbetare.

Du utgör stöd till chefsjuristen och deltar i implementerings- och kvalitetssäkrande uppgifter. Du arbetar nära myndighetens dataskyddsombud. Utbildning och andra utåtriktade aktiviteter ingår också i dina arbetsuppgifter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har juristexamen och några års erfarenhet av att jobba med juridiska frågor på myndighet. Du har god kännedom om förvaltnings-, offentlighet- och sekretesslagstiftning. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Det är meriterande om du är notariemeriterad eller har annan motsvarande erfarenhet. Det är också meriterande om du har erfarenhet av tidigare arbete som verksjurist i statlig förvaltning eller annan erfarenhet inom något av följande områden: dataskyddsfrågor, informationssäkerhet, upphandling eller arbetsrätt inom det offentliga.

Personliga egenskaper

Som person är du lösningsorienterad och arbetar proaktivt. Du har lätt för att sätta dig in i nya problemställningar och stimuleras av en miljö där vi prövar gällande föreställningar mot nya idéer och framtida behov. Du är drivande, social och initiativrik samt har en utvecklad pedagogisk förmåga. Du tycker om att analysera komplexa frågor och har mycket god förmåga att samarbeta med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är van att arbeta självständigt och tar ansvar för resultat med hög kvalitet.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.

Svenskt medborgarskap krävs eftersom anställningen är placerad i säkerhetsklass.

Tjänsten

Tjänsten är organisatoriskt placerad under chefsjuristen. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Datainspektionen tillämpar sex månaders provanställning.

Frågor om tjänsten

För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta HR-specialist Ingela Johansson, 08-657 61 49, ingela.johansson@datainspektionen.se. Facklig representant är Josefine Paulie, 08-657 61 05.

Hur ansöker jag?

Sista dag för ansökan är den 17 oktober 2018. Din ansökan skickar du till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se. Ange referens dnr DI-2018-16830.

När beslut om tillsättning har fattats meddelas detta på Datainspektionens anslagstavla. Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.

Datainspektionen rekryterar en arkivarie

Myndigheten befinner sig i ett dynamiskt utvecklingsskede och vi behöver förstärka resurserna med en arkivarie.

Arbetsuppgifter

Som arkivarie på Datainspektionen ansvarar du för myndighetens arkivfunktion. Du arbetar med den elektroniska hanteringen men även sedvanligt ordnings- och förteckningsarbete. Du strukturerar arbetet med vårt fysiska arkiv, skapar rutiner och rutinbeskrivningar och ger råd och stöd till verksamheten i olika arkivfrågor. I arbetsuppgifterna ingår även gallringsutredningar, att upprätta instruktioner och rutiner för denna hantering samt att ta fram analyser och underlag inför hemställan om myndighetsspecifika föreskrifter från Riksarkivet.

Datainspektionen värnar en effektiv och rättssäker informationshantering och du kommer att delta i olika utvecklingsprojekt inom funktionens uppdrag. Du utarbetar informationshanteringsplan, arbetar med informationsklassning och utbildar internt. Som arkivarie agerar du kravställare inför vår upphandling och implementering av e-arkiv, samt utvecklar och förvaltar därefter vårt e-arkiv och våra e-tjänster.

Du arbetar verksamhetsnära och tillsammans med exempelvis våra registratorer och systemförvaltare. Tjänsten innehåller även andra administrativa uppgifter som exempelvis att agera stöd till registratur i utlämnandet av allmänna handlingar. Datainspektionen använder Platina som ärendehanteringssystem.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk examen med minst 40 p (60hp) arkivvetenskap och några års erfarenhet av arkivfrågor. Du har god kännedom om förvaltnings-, offentlighet- och sekretesslagstiftning. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Eftersom arkivfunktionen arbetar verksamhetsnära och tjänsten kan komma att innehålla andra administrativa uppgifter är det meriterande med god kännedom om arbete på registratur och administration inom offentlig verksamhet. Det är även meriterande om du har erfarenhet av e-arkiv och har arbetat med arkivfrågor på statlig myndighet eller inom annan offentlig verksamhet.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är genuint intresserad av arkivfrågor och trivs med förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. Som person är du noggrann och arbetar strukturerat även under hög arbetsbelastning. Du är van att arbeta självständigt och tar ansvar för dina uppgifter. Du har lätt för att sätta dig in i nya problemställningar och stimuleras av en dynamisk miljö där vi prövar gällande föreställningar mot nya idéer och framtida behov. Eftersom arkivfunktionen har många kontaktytor internt söker vi dig som trivs i samarbetet med kollegor från olika funktioner och kompetensområden i verksamheten.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.

Svenskt medborgarskap krävs eftersom anställningen är placerad i säkerhetsklass.

Tjänsten

Tjänsten är organisatoriskt placerad på den Administrativa enheten och du arbetar i nära samverkan med både registratorer och systemförvaltare. Du rapporterar till myndighetens chefsjurist. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Datainspektionen tillämpar sex månaders provanställning.

Frågor om tjänsten

För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta HR-specialist Ingela Johansson, 08-657 61 49, ingela.johansson@datainspektionen.se. Facklig representant är Josefine Paulie, 08-657 61 05.

Hur ansöker jag?

Sista dag för ansökan är den 31 oktober 2018. Din ansökan skickar du till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se. Ange referens dnr DI-2018-18940.

När beslut om tillsättning har fattats meddelas detta på Datainspektionens anslagstavla. Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.

Överklaga beslut om anställning

Vill du överklaga ett beslut om anställning kan du skriva till oss. Du måste också ha varit sökande i den rekrytering som du överklagar. I ditt brev ska du tala om vilket beslut du överklagar (ange diarienummer), vilken ändring du vill ha av beslutet och dina skäl för detta. Skicka sedan ditt brev till: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller datainspektionen@datainspektionen.se

För att vi ska kunna pröva ditt överklagande, måste vi ha ditt brev via post eller e-post senast tre veckor efter att vi har meddelat tillsättningen. Vi sänder ditt överklagande vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.